نویسنده = ������������ ������ ��������
ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 289-316

10.22091/stim.2021.7138.1616

ابراهیم پرتوی؛ حسین جهانگیرنیا؛ محمدحسن ملکی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ سید کاظم چاوشی