نویسنده = �������� �������������������� ��������
طبقه بندی دستگاه‌ها و نقاط تماس کانال های الکترونیکی در خصوص رفتار مشتریان خرده فروشی های آنلاین در محیط تجارت الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22091/stim.2023.7746.1710

مجید نیلی احمدآبادی؛ فرشته چابک