طبقه بندی دستگاه‌ها و نقاط تماس کانال های الکترونیکی در خصوص رفتار مشتریان خرده فروشی های آنلاین در محیط تجارت الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

10.22091/stim.2023.7746.1710

چکیده

این تحقیق به افزایش شناخت در مورد خرده فروشی آنلاین در سراسر کانال‌های الکترونیکی (مانند دستگاه‌های موبایل) و نقاط تماس کانال‌های الکترونیکی (مانند نرم افزارهای خرید موبایل) از دیدگاه مشتری کمک می‌کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده پیمایشی و کتابخانه ای و روش آن توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران و تعداد نمونه 384 نفر می باشد. روش نمونه گیری در دسترس است و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون LSD صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خرده فروشی آنلاین را می‌توان به چهار دسته تجارت الکترونیکی طبقه بندی کرد که تک تک نقاط تماس کانال الکترونیکی را شامل می‌شود و بر لزوم توجه بیشتر به کانال‌های آنلاین تاکید دارد. این کار با نشان دادن اینکه هم کیفیت مربوط به فن آوری و هم مزایای موقعیتی مرتبط با زمینه بر استفادۀ مصرف کنندگان از کانال های الکترونیکی تأثیر می‌گذارد، تحقیقات و تمارین بازاریابی را توسعه می‌دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که خرده فروشان می‌توانند با ارائه نقاط تماس کانال الکترونیکی جایگزین که به طور خاصی به گردش آنلاین مشتری کمک می‌کند، تجارب خرید مشتریان را بهبود بخشند.

در شرایطی که حضور و فعالیت در دنیای مجازی بسیار جذاب است، مشتریان گردش آنلاین خود را از طریق چندین کانال الکترونیکی (تمام دستگاه‌های مجهز به اینترنت، مانند دستگاه‌های موبایل) و نقاط تماس چندکاناله (فرمت‌های مختص خرید دیجیتال، مانند نرم افزارهای خرید موبایل) انجام می‌دهند (واگنر و همکاران ،2020). همزمان با گسترش استفاده از اینترنت در حوزه‌‌های مختلف، تعداد مصرف‌کنندگان و خریداران کالاها و خدمات الکترونیک نیز افزایش چشمگیر داشته است. ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎدات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ (شیخی و همکاران، 1397). برای پاسخ به این نیاز طیف وسیعی از دستگاه-های مجهز به اینترنت که خریداران از آن‌ها برای جستجوی اطلاعات محصول یا خرید محصولات به صورت آنلاین استفاده می‌کنند، گسترش یافته است (گریوال و همکاران ، 2017؛ مایتی و همکاران ، 2018). اهمیت یک چشم‌‌‌انداز جدید برای خرده فروشی آنلاین هنگامی مشخص می‌شود که رفتار خرید با توجه به استفاده از دستگاه‌های مجهز به اینترنت به شدت در حال تغییر است. در این تحقیق بینش جدیدی درباره چگونگی استفاده کاربران از اینترنت بمنظور خرید در فضای مجازی ارائه گردیده است.

به طور متوسط 49% از خریداران در سراسر جهان که به صورت آنلاین خرید می کنند، از طریق رایانه‌های شخصی/ لپ‌تاپ‌ها خرید می‌کنند، در حالیکه 51% از طریق تلفن‌های هوشمند و 9% از طریق تبلت خرید می‌کنند (جی‌‌‌وی ، 2017). تعداد کثیر فن آوری‌هایی که مشتریان می‌توانند با استفاده از آن‌ها خرید کنند، مدیران را ملزم می‌کند که هم‌دستگاهی که مشتریان برای خرید آنلاین از آن استفاده می‌کنند و هم خصوصیات کانال‌های الکترونیکی را که بر نتیجه این تصمیمات تأثیر می‌گذارد بشناسند (رپ و همکاران ، 2015). شناسایی دسته‌های خاصی از دستگاه‌ها این فرصت را برای خرده فروشان فراهم می‌کند تا چندین نقطه تماس مناسب را برای خریداران ارائه کنند (ورهوف و همکاران ، 2015). تفاوت بین دستگاه‌ها مانند اندازه صفحه نمایش، وضوح تصویر و تعاملی بودن آن‌ها می‌تواند بر نحوه واکنش مشتریان به محتوای بازاریابی تأثیر بگذارد و نشان دهد که رابط‌ها می‌توانند واکنش مشتری نسبت به یک محتوای مشابه را شکل دهند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classification of devices and contact points of electronic channels regarding the behavior of online retail customers in the e-commerce environment

نویسندگان [English]

  • majid nili ahmadabadi 1
  • fereshteh chabok 2
1 Assistant Professor of Management, Qom University, Qom, Iran
2 Master of Information Technology Management, Islamic Azad University, Electronic Branch
چکیده [English]

This research helps to increase knowledge about online retail across electronic channels (such as mobile devices) and contact points of electronic channels (such as mobile shopping software) from the customer's perspective. This research is descriptive in terms of practical purpose and in terms of collecting survey and library data and its method. The statistical population of this research is the students of Tehran Azad University. According to the statistical population, the number of statistical samples using Cochran's formula is estimated for 384 people. . The results indicate that online retail can be classified into four categories of e-commerce, which includes each point of contact of the electronic channel and emphasizes the need for more attention to online channels. It promotes marketing research and practice by demonstrating that both technology-related quality and context-related situational benefits affect consumers' use of electronic channels. Other findings show that retailers can improve customers' shopping experiences by providing alternative electronic channel contact points that specifically help the customer's online traffic.

In the situation where presence and activity in the virtual world is very attractive, customers spend their online journey through several electronic channels (all devices equipped with the Internet, such as mobile devices) and multi-channel contact points (formats for digital shopping, such as mobile shopping software). (Wagner et al., 2020). Simultaneously with the expansion of the use of the Internet in various fields, the number of consumers and buyers of electronic goods and services has also increased significantly. One of the consequences of the penetration of the Internet, the growth and development of online retailing and online shopping, is a change in the buying habits of consumers and a change in the attitude of users towards online shopping (Sheikhi et al., 2017). To answer this need, a wide range of internet-enabled devices that buyers use to search for product information or buy products online has been expanded (Grewal et al., 2017; Maity et al., 2018). The importance of a new perspective for online retailing becomes clear when shopping behavior is changing drastically due to the use of internet-enabled devices. In this research, a new insight has been provided about how users use the Internet to shop online.

On average, 49% of online shoppers around the world shop on PCs/laptops, while 51% shop on smartphones and 9% shop on tablets (G He, 2017). The large number of technologies that customers can use to make purchases requires managers to consider both the device that customers use to shop online and the characteristics of electronic channels that affect the outcome of these decisions. (Rapp et al., 2015). Identifying specific categories of devices provides retailers with the opportunity to provide multiple convenient touch points for shoppers (Verhoef et al., 2015). Differences between devices, such as screen size, image resolution, and interactivity, can affect how customers respond to marketing content and show that interfaces can shape customer response to the same content.

Hence, knowing how, why and when customers use different means for online shopping is necessary for retailers to address customer needs through appropriate online retail systems (Zhang et al., 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer purchase
  • electronic channels
  • consumer behavior
  • online retail
  • electronic business
  • e-commerce
CAPTCHA Image