طبقه‌بندی دستگاه‌ها و نقاط تماس کانال‌های الکترونیکی در خصوص رفتار مشتریان خرده‌فروشی‌های آنلاین در محیط تجارت الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این تحقیق به افزایش شناخت در مورد خرده‌فروشی آنلاین در سراسر کانال‌‌های الکترونیکی (مانند دستگاه‌‌های موبایل) و نقاط تماس کانال‌‌های الکترونیکی (مانند نرم‌افزارهای خرید موبایل) از دیدگاه مشتری کمک می‌کند.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی و کتابخانه‌ای و روش آن توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزادشهر تهران بودند. براساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری با استفاده از روش در دسترس انجام شده و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون LSD صورت گرفته است. متغیر وابسته خرید آنلاین و متغیرهای مستقل عبارتند از سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، حریم خصوصی، رضایت و قصد خرید.
یافته‌‌ها: یافته‌های میدانی نشان می‌دهند که مشتریان برای خرید آنلاین از 8 دستگاه مختلف (لپ تاپ/ نوت‌بوک، رایانه شخصی (PC)، تلفن هوشمند، تبلت، تلویزیون مجهز به اینترنت و کیوسک درون فروشگاهی) استفاده می‌کنند. این دستگاه‌های خرید از دیدگاه مشتریان خرده‌فروشی‌‌های آنلاین به چهار دسته از کانال‌‌های الکترونیکی طبقه‌‌بندی شده‌اند. این طبقات در 4 دسته A,B,C,D نامگذاری شده و مختصات هرکدام در متن مقاله احصاء گردید. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که هم کیفیت مربوط به فن‌‌آوری و هم مزایای موقعیتی مرتبط با زمینه، بر استفادۀ مصرف‌کنندگان از کانال‌‌های الکترونیکی تأثیر می‌گذارد. همچنین مشتریان، خرید آنلاین خود را از طریق چندین کانال الکترونیکی (دسته‌های دستگاه‌های مجهز به اینترنت، مانند دستگاه‌های موبایل) و نقاط تماس چندکاناله (فرمت‌های مختص خرید دیجیتال، مانند نرم‌‌افزارهای خرید موبایل) انجام می‌دهند.
نتیجه‌گیری: بین خوشه اول (A) یعنی خرید با استفاده از رایانه‌های شخصی (PCها)، لپ تاپ و نوت‌بوک، با خوشه دوم  (B)یعنی خرید با استفاده از تلفن‌های هوشمند و تبلت‌‌ها، از لحاظ معیارهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، حریم خصوصی، رضایت و قصد خرید، اختلاف معناداری وجود ندارد. بین خوشه اول  (A)و خوشه سوم  (C)یعنی تلویزیون مجهز به اینترنت (IE TV)، از لحاظ معیارهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، رضایت و قصد خرید، اختلاف معناداری وجود ندارد. بین خوشه اول  (A)و خوشه چهارم (D) یعنی کیوسک درون فروشگاهی، از لحاظ معیارهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، حریم خصوصی، رضایت و قصد خرید، اختلاف معناداری وجود دارد. بین خوشه دوم (B) با خوشه چهارم  (D)از لحاظ معیارهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، حریم خصوصی، رضایت و قصد خرید، اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین بین خوشه سوم (C) با خوشه چهارم  (D)از لحاظ معیارهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت خرید، حریم خصوصی، رضایت و قصد خرید، اختلاف معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classification of Devices and Contact Points of Electronic Channels, Regarding the Behavior of Online Retail Customers in the E-Commerce Environment

نویسندگان [English]

  • Majid Nili AhmadAbadi 1
  • Fereshteh Chabok 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Qom, Qom, Iran
2 Master, Industrial Management, Department of Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to enhance understanding of online retailing through electronic channels (such as mobile devices) and touch points of electronic channels (such as mobile shopping software) from the customer's perspective.
Methods: This research is applied for the purpose and descriptive in terms of survey and library data collection methods. The statistical population for this research consists of students at Tehran Azad University. The community consists of more than 4000 people, so according to Morgan's table, the number of samples should be 384. Sampling has been conducted using the available method, and data analysis has been performed using the LSD test. The dependent variable in online shopping is purchase intention, while the independent variables include usefulness, ease of use, pleasure, privacy, and satisfaction.
Findings: The research findings indicate that customers currently use eight different devices, including laptops/notebooks, personal computers (PCs), smartphones, tablets, internet-equipped TVs, and in-store kiosks. Additionally, the research findings revealed that purchasing devices can be categorized into four electronic channel categories from the perspective of online retail customers. The floors are categorized as A, B, C, and D, and the coordinates of each are listed in the article.
The research findings indicate that both the technological quality and the situational benefits
of the context influence consumers' use of electronic channels. Also, customers engage in
online shopping through various electronic channels (sets of Internet-enabled devices, such as mobile devices) and multi-channel touchpoints (digital shopping formats, such as mobile shopping apps).
Conclusion: The results indicate that there is no significant difference between the first cluster (A), which involves shopping using personal computers (PCs), laptops, and netbooks, and the second cluster (B), which involves shopping using smartphones and tablets, in terms of usefulness, ease of use, shopping pleasure, privacy, satisfaction, and purchase intention. There is no significant difference between the first cluster (A) and the third cluster (C), i.e., Internet TV (IE TV), in terms of usefulness, ease of use, shopping pleasure, satisfaction, and purchase intention. There is a significant difference between the first cluster (A) and the fourth cluster (D), specifically in-store kiosks, in terms of usefulness, ease of use, shopping pleasure, privacy, satisfaction, and purchase intention. There is a significant difference between the second cluster (B) and the fourth cluster (D) in terms of usefulness, ease of use, shopping enjoyment, privacy, satisfaction, and purchase intention. Also, there is no significant difference between the third cluster (C) and the fourth cluster (D) in terms of usefulness, ease of use, shopping enjoyment, privacy, satisfaction, and purchase intention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Purchase
  • Electronic Channels
  • Consumer Behavior
  • Online Retailing
  • Electronic Commerce
دنیادوست، م.، کشاورزپور، م.ص. (1398). جنسیت، نوآوری مد و رهبری عقیده و نیاز به لمس در انتخاب چند کاناله خرید. در: تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌و‌کار.
شیخی، م.، آب سالان، ع.، خداوندگار، پ. (1397). بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده ایرانی در حوزه خرید آنلاین. در: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار. تبریز: گروه مدیریت دانشگاه تبریز.
شیرمحمدی، م.، ربیعی، م. (1396). ارزیابی ارزش ادراکی مشتریان از کانال آنلاین خرده‌فروشان چند کاناله. در: تهران: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
صفری، ف.، اعظمی، م. (1398). بررسی رابطه بین مولفه‌های موثر بر خرده‌فروشی آنلاین بر تمایل خرید در شبکه‌های اجتماعی. در: همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی.
فکور ثقیه، ا.م.، قوی هیکل، م.، ایلانی، ر. (1399). بررسی تأثیر نیاز مصرف‌کنندگان به منحصربه‌فرد بودن، بر رفتار خرید آنها به‌وسیلۀ خوداِبرازی و خودنمایی. تحقیقات بازاریابی نوین، 10(4): 17-36.
ملاحسینی، ع.، تاج‌الدینی، ف. (1394). بررسی تاثیر تنوع کانال‌های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف‌کنندگان در بازار پوشاک کرمان. مدیریت بازرگانی، 7(1): 187-208.
مهرانی، ه.، ماندگاری، م.ج. (1399). بررسی تاثیر ادراک امنیت، کیفیت اطلاعات و رابط کاربری بر رفتار خرید مصرف‌کننده در خرید اینترنتی کالای دیجیتال. ساری: ساری: اولین کنفرانس بین‌المللی چالش‌‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری.
هدایت نظری، ف.، دهدشتی شاهرخ، ز. (1397). پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده‌فروشی‌های آنلاین ایرانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(41): 313-336.
 
CAPTCHA Image