دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1402 
بررسی پیشایندها و پیامدهای هوشمندی فروش لوازم و تجهیزات ورزشی در متاورس

صفحه 196-161

10.22091/stim.2023.9386.1949

شیرزاد روشن چسلی؛ سیّد علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند


الزامات توسعه شهرهای دانش‌‌بنیان

صفحه 241-268

10.22091/stim.2022.8065.1771

کریم حنفی نیری؛ ربابه پورجبلی؛ محبوبه بابائی


مقاله مروری

مرور نظام‌مند کیفیت داده در فرایندکاوی

صفحه 160-103

10.22091/stim.2022.7800.1737

احمد صالحی؛ محمد اقدسی؛ توکتم خطیبی؛ مجید شیخ محمدی