نویسنده = مریم صراف زاده
جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-106

10.22091/stim.2020.5294.1378

مریم بابازاده؛ مریم صراف زاده؛ نادر نقشینه


نشریات جعلی را بشناسیم

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 2-14

10.22091/stim.2017.2354.1157

مریم صراف زاده


کتابخانه ها و کتابداران در عصر موک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-32

10.22091/stim.2016.655

مریم صراف زاده