نشریات جعلی را بشناسیم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

نشریات جعلی یا چپاولگر ، یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز شده اند. این نشریات وجهه علمی نداشته و فقط به هدف کسب سود مالی منتشر می شوند. نشریات جعلی که خود را جزو نشریات دسترسی آزاد معرفی می کنند، فرایند داوری علمی نداشته و فقط در صورت پرداخت هزینه انتشار مقاله از سوی نویسنده، مقالات را منتشر می کنند. به دلیل شباهت ظاهری این نشریات با نشریات معتبر و ارائه ضریب تأثیرهای تقلبی، نویسندگان ناآگاه، فریب خورده و مقالات خود را برای این نشریات ارسال می کنند. این در حالی است که انتشار مقاله در این نشریات نه تنها امتیازی برای نویسنده آن به همراه نمی آورد، بلکه به اعتبار علمی افراد نیز آسیب می زند. آمار بالای انتشار مقالات ایرانیان در این نشریات زنگ خطر را برای آگاه کردن دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی به صدا در آورده است. این مقاله مروری دارد بر تاریخچه و ویژگی های نشریات جعلی و راهکارهایی را معرفی می کند تا نویسندگان به کمک آنها خود بتوانند اعتبار نشریات علمی را سنجیده و نشریه مناسب برای انتشار مقالات علمی را انتخاب کنند و در دام نشریات جعلی گرفتار نشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predatory journals

نویسنده [English]

  • Maryam Sarrafzadeh
چکیده [English]

In recent years, predatory journals have become an international challenge for scholarly communication. The only aim of these journals is making money through publishing papers. They do not have any review process and publish papers only if their author has paid the requested fee. To convince researchers in paying the fee, predatory journals call themselves open access. These journals use fake impact factors in their websites and that makes it hard to identify them. Publishing in these journals does not bring any credit for its author. In fact, it has a negative impact in reputation of those authors. The high number of papers from Iranians published in those journals is a sign of lack of awareness among Iranian scholars about predatory journals. The present paper describes the characteristics of predatory journals and offers ways by which researchers can distinguish them. Also, some tools have been introduced to help authors evaluate scholarly journals and choose a suitable journal for their paper publication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • predatory journals
  • faked journals
  • hijacked journals
- جمالی مهموئی، ح و جوان‌فر، س (1393). انتشار مقاله‌های ایرانی در نشریه‌های نامعتبر: انگیزه‌ها و رویکرد نویسندگان. رهیافت. ۲۴ (۵۶): ۶۱-۷۱. دسترسی از: http://www.nrisp.ac.ir/uploads/5-56.pdf
- جمالی مهموئی، ح؛ جشیره نژادی، ف؛ علیمحمدی، د (زودآیند). میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال 2015. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دسترسی از: http://nastinfo.nlai.ir/article_2117.html
- دادخواه، م. نشریات درنده: منبعی برای تحقیقات ساختگی، منتشر شده در خبرگزاری لیزنا، 95/2/15. دسترسی از: http://www.lisna.ir/Talk/23896-نشریات-درنده-منبعی-برای-تحقیقات-ساختگی
- صبوری، ع (1395) سخنرانی در جمع اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام دانشگاه تهران.
- صراف زاده، م (1395). آموزش انتخاب نشریه برای انتشار مقالات علمی (فایل ویدئویی). دسترسی از: http://faradars.org/courses/fvacw9503-choosing-journal
- Åström, F., & Hansson, J. (2013). How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. Journal of Librarianship and information Science, 45(4), 316-322.
- Berger, M. (2017). Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. Available at: http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=ny_pubs
- Bohannon, J. (2013). Who’s afraid of peer review? Science, 342(6154).
- Bolshete, P. (2017). Analysis of thirteen predatory publishers: a trap for eager-to-publish researchers. Current Medical Research and Opinion, (just-accepted), 1-17.
- Butler, D. (2013). The dark side of publishing. Nature, 495(7442), 433.
- Chirico, F. (2017). “Predatory Journals” or “Predatory Scholars?” The Essential Role of the Peer Review Process. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 8(3 July), 1082-1086.
- Christopher, M. M., & Young, K. M. (2015). Awareness of “predatory” open-access journals among prospective veterinary and medical authors attending scientific writing workshops. Frontiers in Veterinary Science, 2.
- Clark, A. M., & Thompson, D. R. (2016). Five (bad) reasons to publish your research in predatory journals. Journal of advanced nursing.
- Gasparyan, A. Y., Nurmashev, B., Voronov, A. A., Gerasimov, A. N., Koroleva, A. M., & Kitas, G. D. (2016). The pressure to publish more and the scope of predatory publishing activities. Journal of Korean medical science, 31(12), 1874-1878.
- Khan, F., & Moher, D. (2017). Predatory Journals: Do Not Enter. University of Ottawa Journal of Medicine, 7(1).
- Mimouni, M., Braun, E., Mimouni, F. B., Mimouni, D., & Blumenthal, E. Z. (2017). Beall's List Removed: What Stands Between Us and Open Access Predators?. The American Journal of Medicine, 130(8), e371-e372.
- Narimani, M., & Dadkhah, M. (2017). Predatory Journals and Perished Articles; a Letter to Editor. Emergency, 5(1).
- Safi, M. (2014). Journal accepts bogus paper requesting removal from mailing list. en-GB. In: The Guardian. issn, 0261-3077.
- Wager, E. (2017). Why we should worry less about predatory publishers and more about the quality of research and training at our academic institutions. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0917504017300217
- Xia, J., Harmon, J. L., Connolly, K. G., Donnelly, R. M., Anderson, M. R., & Howard, H. A. (2015). Who publishes in “predatory” journals?. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(7), 1406-1417.
CAPTCHA Image