نویسنده = �������� ������ ��������
تدوین مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 59-84

10.22091/stim.2022.8526.1851

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ فاطمه نریمانی