نویسنده = سید نجم الدین موسوی
تحلیل پیامدهای اینرسی دانشی در شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22091/stim.2023.8775.1891

سید نجم الدین موسوی