نویسنده = �������������� ����������
بنیانی برای جستجوی حقیقتِ راهبرد ورای تعاریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22091/stim.2023.9000.1916

محبوبه وهابی ابیانه؛ علی مبینی دهکردی؛ محمود متوسلی؛ مجتبی امیری