نویسنده = ���������� ������������������ ������������
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-94

10.22091/stim.2017.1901.1132

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی