نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکُران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22091/stim.2020.5186.1370

حسن محمودی توپکانلو؛ نصرت ریاحی نیا؛ بهزاد دهواری