کلیدواژه‌ها = دانش بومی
شناسایی مولفه‌های رفتار اطلاع‌جویی مشارکتی پژوهشگران در خصوص دانش بومی(مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22091/stim.2024.10425.2068

هاجر زارعی؛ سردار سارلی؛ سید رسول تودار


ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 381-414

10.22091/stim.2020.5186.1370

بهزاد دهواری؛ نصرت ریاحی نیا؛ حسن محمودی توپکانلو