کلیدواژه‌ها = امنیت اطلاعات
تحلیل کیفی الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات در رویارویی با تهدیدات سایبری

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 419-457

10.22091/stim.2023.9205.1933

محمد باقر رایین آبرومند؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ داریوش مطلبی


شناخت تجارب اعضای هیئت علمی در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 107-128

10.22091/stim.2020.4468.1320

سونا ایمانی طیبی؛ فیروزه زارع فراشبندی