کلیدواژه‌ها = روش دلفی
الگوی سرریز دانش در میان شرکت های دانش بنیان نانو و بایو فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22091/stim.2024.10033.2025

مرضیه تهم؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فاطمه نوشین فرد


تحلیل کیفی الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات در رویارویی با تهدیدات سایبری

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 419-457

10.22091/stim.2023.9205.1933

محمد باقر رایین آبرومند؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ داریوش مطلبی