کلیدواژه‌ها = سرپرستی توهین آمیز
بررسی اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی

دوره 9، شماره 3، مهر 1402، صفحه 469-503

10.22091/stim.2023.8704.1876

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی