کلیدواژه‌ها = شاخص فلاکت
بررسی رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات و فلاکت بر فقر با رویکرد داده‌های تابلویی (پانل دیتا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.9709.1982

حسن اعمی بنده قرائی؛ ابوالفضل یاوری خلیل آباد