کلیدواژه‌ها = اقتصاد دانش‌بنیان
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اکوسیستم‌ نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22091/stim.2024.10508.2074

مهدی الیاسی