موضوعات = نظریه های سازماندهی اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و مقایسۀ طبقه‌بندی‌های علوم در تمدّن اسلامی و تمدن غرب

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 45-70

10.22091/stim.2018.3558.1250

حیدر مختاری؛ نوروز شفیع تبار سماکوش؛ حمید قاضی زاده