ارزیابی رابط کاربری شبکه‌های اجتماعی علمی

نویسنده

مربی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22091/stim.2019.1487

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه‌های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط‌های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه پژوهش را نیز 13 شبکه اجتماعی علمی تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: با بررسی میانگین امتیازات حاصل از معیارهای عمومی رابط کاربری به نظر می‌رسد که شبکه اجتماعی علمی Eaglei  از مجموع معیارهای عمومی رابط کاربری، بیشترین امتیاز را کسب کرده است و شبکه Sciencv  رتبه دوم و PubMed رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در تطبیق شبکه‌های اجتماعی علمی با معیارهای تخصصی،Research gate موفق به کسب بیشترین امتیاز شده و شبکه‌های اجتماعی علمی Citeulike و  Growkudos  به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی علمی از وضعیت بسیار مناسبی در  انطباق با معیارها ومولفه‌های عمومی برخوردارند، اما در انطباق با معیارها و مولفه‌های تخصصی رابط کاربری، می‌توان وضعیت مناسبی را برای شبکه‌های اجتماعی علمی تصور کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Tahereh gholami
Instructor, Department of Information Science and Knowledge, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
1. اسکندری، ف.ه؛ حسن‌زاده، م.(1393). ویژگی‌های رابط کاربر و قابلیت جستجو در نرم‌افزارهای پایگاه‌های علوم اسلامی براساس تجربه کاربران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25(3): 111-127.
2. اصنافی، ا.ر. (1394). تاملی بر میزان حضور اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه علمی ریسرچ گیت. تعامل انسان و اطلاعات، 2(3): 61-70.
3. آزادی احمدآبادی، ق.؛ریاحی‌نیا، ن. (1396). مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی اجتماعی: سایت یولایک و بیبسونومی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،28(2): 177-199.
4. حسن‌زاده، م.؛ سهراب‌زاده، س. (1391).ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 5(1): 1-12.
5. خلیلی، ل. (1395).مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate. مدیریت اطلاعات سلامت،13(4):273-279.
6. ستوده، ه.؛ سعادت، ی. (1394). بررسی گرایش به عضویت در شبکه‌های اجتماعی علمی در بین شیمی‌دان‌های ایران. تعامل انسان و اطلاعات، 1(3):1 -12.
7. سلجوقی، ا.؛آقاسی، ن.؛ اسدی،م.؛ اخوتی، م. ( 1395). رابط کاربری وب سایت‌های سلامت در ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 2(13): 108-113.
8. سیامکی، ص.؛ گرایی، ا.؛ زارع فراشبندی، ف. (1395). حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه‌‌ اجتماعی:ResearchGate  یک مطالعه آلتمتریکس. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(51): 346-341.
9. شریف مقدم، ه.؛ میری، ا.؛ سلامی، ا. (1397). فعالیت اعضای هیات علمی در شبکه‌های اجتماعی علمی: زمینه‌ها، موانع، الزامات و عوامل تاثیرگذار. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،29(3):153-171.
10. عرفان منش، م.ا.؛ اصنافی، ا.ر.؛ ارشدی،ه. (1394). دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور در ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس. دانش شناسی، 8(30): 59-72.
11. غفاریان، س. (1393). بررسی رابط کاربر بانک اطلاعاتی نمایه از دیدگاه دانشجویان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با روش مکاشفه‌ای. کتابداری و اطلاع رسانی، 163:56-188.
12. فهیم‌نیا، ف.؛ گودرزیان ، پ. (1393). بررسی و مقایسه ویژگی‌های رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی  Elsevier, Springer,Ebsco,IsI, Ovidاز دیدگاه کاربران در دانشگاه تهران. تعامل انسان و اطلاعات،1 :68-76.
13. معمار، ن.؛ باجی، ف.؛ حسینی‌زاده، ف. (1397). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز،15:23-26.
14. میرزایی، م.؛ رحیمی، ص.؛ مرادی، م. (1395). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادلات علمی(مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(1): 108 -130.
15. ناصری، ز.؛ نوروزی، ع.؛ ناخدا، م. (1395). بررسی رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی خارج از کشور از نظر ویژگی‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر نشانه‌گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 31(4):911-930.
16. نوروزی، ی. (1389). بررسی میزان رعایت معیارهای ارزیابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی خود ساخته و خریداری شده در ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی کشور،16(3):  169-189.
17. نوروزی، ی.؛ حریری، ن. (1388). تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن‌پژوهانه. کتابداری و اطلاع رسانی،12(3): 281-300.
18. نوروزی، ی.؛ متظهری، ش. (1393). ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ملی برگزیده جهان: معرفی معیارهای پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،25(4):7-20.
CAPTCHA Image