مطالعه آلتمتریک مقاله‌های ایرانی نمایه شده در نمایه علوم اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

هدف و مساله اصلی مقاله:
هدف این پژوهش بررسی حضور مقاله‌های ایرانی نمایه شده در نمایه علوم اجتماعی با استفاده از شاخص‌های آلتمتریکس و میزان حضور در شبکه های اجتماعی و بررسی ارتباط میان استنادها و امتیاز آلتمتریک مقالات می‌باشد و این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستر مناسبی برای مقالات حوزه علوم اجتماعی باشند.
روش شناسی:
این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی و استفاده از شاخص‌های آلتمتریک انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل داده‌های مربوط به انتشارات ایران در نمایه استنادی علوم اجتماعی پایگاه وب‌او‌ساینس می‌باشد. به منظور استخراج سنجه‌های آلتمتریک از سایت آلتمتریک اکسپلورر، استفاده شده است.
نتایج:
رسانه اجتماعی توییتر برای مقالات ایرانی نمایه شده در پایگاه نمایه استنادی علوم اجتماعی، میان رسانه‌های اجتماعی رتبه اول را کسب کرده است. میان امتیاز آلتمتریک و تعداد استنادهای دریافتی مقالات ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری:
از انجایی که رسانه‌های اجتماعی میتوانند تأثیر مثبتی بر میزان استناد به مقالات علمی داشته باشند. بنابراین،پژوهشگران می‌توانند با به اشتراک گذاری آثار خود بر روی وب و از طریق شبکه های اجتماعی، استنادهای بیشتری را به دست آورند

کلیدواژه: آلتمتریکس، نمایه علوم اجتماعی، شاخص نوین علم سنجی، علم سنجی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Altmetric Study on Scientific Iranian Articles Indexed in Social Science index

نویسنده [English]

  • Mansoureh Serati Shirazi
Assistant Professor, Islamic World Science Citation Center and Regional information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective (s):
The aim of this study was to investigate the use of social media for Iranian articles that indexed in social science index of WoS, and the association between altmetrics and citation indicators.

Methods: The current descriptive research was conducted through scientometrics method and using altmetrics data. The study population consisted of Iranian articles that were indexed in social science index of WoS.
To collect alternative indicators, altmetricexplorer.com was used.

Results: Twitter were the most used social media for Iranian articles that were indexed in social science index of WoS. The results revealed statistically significant relationship between altmetric score and citations. From the reviewed articles,

Conclusion: Social media can have a positive impact on the citation rate of articles. Therefore, researchers can make use of social media in order to increase the citation to their scientific productions. For this purpose, they could share their work in various social media.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Altmetrics
  • Social Science Index
  • scientometrics .New scientometrics indicators
1. ابراهیمی، س.؛ ستاره، ف. (1395). بررسی رابطه بین سنجه‌های جایگزین ارائه شده در نظام اف هزار با شاخص‌های استنادی نظام گوگل اسکالر. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(4): 909-891.
2. ستاره، ف. (1394). بررسی نقش میانجی‌‌گری سنجه‌‌های جایگزین در رابطه بین شاخص‌‌های رویت‌‌پذیری و استناد. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. شیراز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.
3. ستوده، ه.؛ مزارعی، ز.؛ میرزابیگی، م. (1394). بررسی رابطه میان شاخص‌‌های استنادی و نشان‌‌های «سایت یولایک»: نمونه مورد مطالعه مقالات حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال‌‌های 2004-2012. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،30(4): 963-939.
4. سلاجقه، م.؛  دیاری، س. (1395). رابطه بین دگرسنجه‌ها و شاخص‌های استنادی اسنیپ، رتبه‌بندی نشریات سایماگو، ایگن فاکتور، و ضریب تأثیر نشریات علوم پزشکی.مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(2): 167-180.
5. سیامکی، ص.؛ گرایی، ا.؛ زارع فراشبندی، ف. (1395). حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه اجتماعیResearchGate : یک مطالعه آلتمتریکس. مدیریتاطلاعاتسلامت، 13(5): 341-346.
6. صراطی شیرازی، م.؛ گل تاجی، م. (1397) . مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه سواد سلامت در رسانه‌‌‌های اجتماعی. پایش، 17(3): 249-256. 
7. عرفان منش، م.ا. (1395). حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک.  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲(2):۳۴۹-۳۷۳.
8. عرفان‌منش، م.ا.؛ اصنافی، ا.ر.؛ ارشدی، ه. (1394). دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ‌گیت: مطالعه آلتمتریکس. دانش‌شناسی، 8(30): 59-72.  
9. گل‌تاجی، م.؛ جوکار، ع. (1396).  وجود برون‌دادهای علمی حوزه انفورماتیک پزشکی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. مدیریتاطلاعاتسلامت، 14(2): 71-77.
10. نادربیگی، ف.؛ اسفندیاری مقدم، ع.ر.؛ سهیلی، ف. (1394). جستاری بر دگرسنجی: سنجه‌ای جدید برای ارزیابی تاثیر بروندادها و تعاملات علمی. علم‌سنجی کاسپین،2: 55-67.
CAPTCHA Image