ترسیم وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه‌ مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشکده مطالعات فرهنگی،‌ ارتباطات و تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی استارتآپهای فعال حوزه مطبوعات و تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه آینده آنها تعیین شد.
جهت شناسایی و بررسی وضعیت استارتآپهای حوزه مطبوعات از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. در بخش دوم پژوهش) بخش کیفی) نیز از روش سناریونگاری تکوینی برای تدوین سناریو استفاده شد. 61 استارتآپ شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند، در بخش کیفی پژوهش نیز 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه مطبوعات مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل دادهها و تدوین سناریوها از روش سناریونویسی تکوینی استفاده شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استارتآپهای فعال در حوزه مطبوعات از عمری کمتر از یک دهه برخوردار هستند و ضعف سرمایهگذاری و فعالیت از عمده ضعفهای آنها است. از طرفی نیز آنها تنها متمرکز بر خبررسانی و تولید ابزارهایی برای مدیریت و اشاعه مطبوعات هستند. استارتآپها برای فعالیت در این حوزه با مسائل و مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله آنها میتوان به مسائل زیرساختی، ضعف صنعت، مدافعه در مقابل تغییرات اشاره کرد. به لحاظ جغرافیایی استارتآپهای این حوزه بیشتر در شهر تهران متمرکز هستند و به لحاظ موضوعی نیز استارتآپها بیشتر به خبررسانی عمومی متمرکز هستند و نتوانستهاند کل صنعت مطبوعات را پوشش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Status of publications startups in Iran and presenting the development scenarios

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Dariush Matlabi 2
1 Asian cultural document scientific group, Institute for humanities and cultural studies, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Human Science Faculty, Islamic Azad University, Yadegar-e Emam Khomeini (RAH), Shahr-e Rey, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify and categorize active startups in the field of periodicals and to formulate possible scenarios for their future development.
A descriptive survey method was used to identify and evaluate the status of periodicals startups. In the second part of the research (qualitative part), the developmental scenario method was used to develop scenarios. 61 startups were identified and surveyed, and in the qualitative part of the research, 8 academic and executive experts in the field of periodicals were interviewed. Developmental scenario writing method was used to analyze the data and formulate scenarios.
The results of the present study showed that active startups in the field of periodicals have a lifespan of less than a decade and the weakness of investment and activity is one of their major weaknesses. On the other hand, they focus only on reporting and producing tools for managing and disseminating the periodicals. Startups face many problems to work in this field, including infrastructure, industry weakness, advocacy for change. Geographically, startups in this field are more concentrated in Tehran, and thematically, startups are more focused on public news and have not been able to cover the entire press industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • startups
  • press industry
  • reporting. periodicals infrastructure
  • periodicals
  • development scenarios
CAPTCHA Image