دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1401 
تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی

صفحه 257-288

10.22091/stim.2022.7126.1614

کاوه لطفی کیا؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ تیمور مرجانی


ارائه یک سیستم تصمیم‌یار برای مقاوم‌سازی بخش بانکی با رویکرد تاب‌آوری

صفحه 289-316

10.22091/stim.2021.7138.1616

ابراهیم پرتوی؛ حسین جهانگیرنیا؛ محمدحسن ملکی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ سید کاظم چاوشی


تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

صفحه 468-483

10.22091/stim.2020.6084.1460

سید محمد میرزمانی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ نصرت ریاحی نیا