متاورس، فرادانشگاه و آینده آموزش عالی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22091/stim.2022.2243

چکیده

تحولات سرسام‌آور در محیط پیرامونی، روز به روز سرعت بیشتری می‌گیرد. همگامی با تحولات به وظیفه‌ای چالش‌برانگیز و آزمونی دشوار برای حاکمیت نظام‌های دانشگاهی بدل شده است. متاورس به عنوان یک واقعیت مجازی در حال گسترش، در حال ایجاد تحولاتی شگرف در تمام ساختارهای اجتماعی است. از یک‌سو، چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای دانشگاه ها و آموزش عالی فراهم کرده، از سوی دیگر، فرصت‌های بی‌نظیری را پیش روی رشد و تعالی آن‌ها قرار داده است. میزان موفقیت در رویارویی با چالش‌ها و بهره‌برداری حداکثری از قابلیت‌های موجود، به نحوه مواجهه و تعامل مدیران آموزش عالی با این واقعیت مجازی بستگی دارد. در این نوشتار، ابتدا تغییرات نسلی موازی در بین شهروندان و دانشگاه‌ها تبیین شده و ویژگی‌های هرکدام به اجمال توضیح داده شده است. سپس با تمرکز بر تحولات پیش‌روی نظام دانشگاهی، بر  مفهوم فرادانشگاه به عنوان یک مفهوم نوظهور تمرکز شده و بایدهای مربوط به حضور اثربخش دانشگاه‌ها در متاورس احصاء شده است. متن پیش‌رو، به عنوان یک نقطه شروع برای بحث در خصوص چند و چون تحول مجازی دانشگاه‌ها بوده و مطالعه آن برای مدیران آموزش عالی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaverse, Metaversity, and the Future of Higher Education

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Information Science and Epistemology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Metaverse as an ever-expanding virtual reality is creating tremendous changes in all social structures. On the one hand, it has provided unprecedented challenges for universities and higher education, on the other hand, it has presented unique opportunities for academic growth and excellence. The degree of success in facing the challenges and making maximum use of the available capabilities depends on the way higher education administrators encounter and adopt this virtual reality. In this article, parallel generational changes among citizens and universities are explained and the characteristics of each are briefly explained. Then, by focusing on the advancements facing the university systems, the concept of Metaversity as an emerging reality is delineated to provide a framework of action for the effective presence of universities in the metaverse environment. This article is considered a starting point that raises a discussion on the transformation of universities into virtual worlds and its reading is recommended for higher education managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaversity
  • Metaverse
  • Population generations
  • University generations
  • Virtual worlds
CAPTCHA Image