چالش های حقوقی کتابخانه های دیجیتال برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 گروه حقوق دانشگاه پیام نور

10.22091/stim.2021.7106.1609

چکیده

کتب و آثار دیجیتال کتابخانه های دیجیتال از حیث وضعیت حقوق چاپ و نشر و به ویژه وضعیت حقوقی دسترسی به آن ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند؛ نخست، آثار دارای حق چاپ و نشر (مورد حمایت)؛ دوم، آثاری که صاحب حق چاپ و نشر آن ناشناس است و سرانجام، آثاری که تجدید چاپ نمی شوند. راه حلی که موجب تقویت کتابخانه های دیجیتال می‌شود، تعلق و اختصاص آثار ناشناس و آثاری که تجدید چاپ نمی‌شوند به حوزه عمومی (قلمروی همگانی) است. تبدیل این آثار به عنوان بخشی از مالکیت عمومی و همگانی، ارتباط اثر با خالق آن را قطع نمی‌کند و در واقع این آثار به طور کلی واجد یک خانواده شده و این خانواده(جامعه) از آن لذت برده و از منافع آن بهره مند خواهد شد. پیشنهادهای حقوقی بسیاری برای حل مشکل آثار واجد حق چاپ و نشر ارائه شده است. اصلاح قوانین کپی رایت و معافیت یا مستثنی شدن کتابخانه ها از دایره شمول قوانین کپی رایت و حمایت دادگاه ها از دکترین اسقاط حق در آثار دیجیتال از زمره ی این پیشنهادها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Online Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • mohsen lal alizadeh 1
  • ahmad fadavi 2
1 Assistant Professor
2 assistant professor of payam noor university
چکیده [English]

Traditionally, when a library buys a book from a publisher, according to the "first sale or exhaustion " theory, the purchased copy is no longer subject to copyright control rules. Lending books in libraries is based on exactly the same legal basis. But this basis is not very effective in lending books to e-libraries. So from the point of view of some, At present, copyright law presupposes the or exhaustion of rights only to tangible objects, such as printed books, and vice versa; The status of digital works is ambiguous.
Books and digital works Digital libraries are divided into three categories in terms of the status of publishing rights and especially the legal status of access to them; First, copyrighted works (sponsored); Second, Orphan Works And finally, Out-Of-Print Works. The solution that strengthens digital libraries is to assign Orphan and Out-Of-Print Works to the public domain. The transformation of these works as part of public ownership does not sever the connection of the work with its creator, and in fact, these works generally have a family and this family (society) will enjoy it and benefit from its benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital works
  • digitization
  • Digital libraries
  • copy right copy right
  • digital
CAPTCHA Image