رفتار اطلاع‌یابی گردشگران سلول‌های بنیادی براساس تحلیل گوگل ترندز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علم سنجی- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده مدیریت

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22091/stim.2020.5959.1444

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رفتار جستجوی اطلاعات اینترنتی گردشگران سلول‌های بنیادی در 5 سال اخیر با استفاده از اطلاعات مستخرج از گوگل ترندز پرداخته است.

روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی است و گردآوری و تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزار گوگل ترندز صورت گرفته است. نتایج بازیابی شده به بازه زمانی 19 جولای 2015 تا 12 جولای 2020 اختصاص دارد.

یافته‌ها: روند جستجو در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی در بازه زمانی موردبررسی افزایشی بوده و بیشترین جستجوها به کشورهای آمریکا، سنگاپور و فیلیپین اختصاص داشته است. درمان با سلول‌های بنیادی برای زانو، درمان درد، اوتیسم، آرتریت، درمان با سلول‌های بنیادی مزانشیمال و درمان بیماری مزمن انسدادی ریه موردتوجه کاربران گوگل قرار داشته است. همچنین، نتایج بیانگر اهمیت هزینه درمان از نظر کاربران در کشورهای مختلف است.

نتیجه‌گیری: گوگل‌ترندز ابزاری مؤثر جهت بررسی رفتار اطلاع‌یابی کاربران گوگل در زمینه درمان با سلول‌های بنیادی است. از داده‌های ارائه‌شده می‌توان به‌منظور شناسایی کشورهای متقاضی، اولویت‌های درمانی و روند تقاضا برای درمان استفاده کرد. براین اساس می‌توان سیاست‌گذاری‌های مناسب را جهت جذب گردشگران سلول‌های بنیادی صورت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information seeking behavior of stem cell tourists: A Google trends Analysis

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Shabankareh 1
  • Hasan Ashrafi-Rizi 2
  • Mohammad Reza soleymani 3
  • Mohammad Ghasemi 4
1 PhD Candidate in MLIS. Isfahan University of Medical Sciences
2 sfahan University of Medical Sciences
3 Associate, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Aim: Present study investigates the public interest and internet information seeking behavior of stem cell tourists in last 5 years using Google Trends.

Methods: This is an applied and analytical study and data were collected and analyzed using Google Trends. The results are from July 19, 2015 to July 12, 2020.

Results: The search for "Stem cell therapy" has been increasing trend in the period under review. Most searches were in the US, Singapore and Philippines. Stem cell therapy for knee pain, pain, autism, arthritis, Mesenchymal stem cell therapy and chronic obstructive pulmonary disease has attracted the attention of Google users. The results also indicate the importance of treatment costs for stem cell therapy in different countries.

Conclusion: Google Trends is an effective tool for investigating the process of Google users searching for stem cell therapy. The data provided can be used to identify countries in which treatment is sought, treatment priorities and treatment demand. Accordingly, appropriate policies can be adopted to attract stem cell tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stem cell therapy
  • Information seeking behavior
  • Stem Cell Tourism
  • Google Trends
CAPTCHA Image