اقتصاد اطلاعات، راهکار برون‌رفت از چالش اقتصاد سنّتی کتابخانه‌ای

نامه به سردبیر

نویسنده

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22091/stim.2020.4647.1330

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Information economics, the crossing way to the challenge of traditional library economics

نویسنده [English]

  • Rahman Marefat
Assistance Professor, Department of knowledge and information science, Semnan University, Semnan, Iran.
CAPTCHA Image