اقتصاد اطلاعات، راهکار برون رفت از چالش اقتصاد سنتی کتابخانه‌ای

نامه به سردبیر

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

10.22091/stim.2020.4647.1330

چکیده

یکی از پیش نیازهای اساسی برای رشد و توسعه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع ر‌سانی، حمایت‌های مادی و معنوی دولت‌ها و سازمان‌های مرکزی (مادر) پشتیبان و حمایت کننده از آنهاست. هر گاه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی از پشتیانی مالی و حمایت قوی معنوی سازمان‌های مادر خود بهره‌مند بوده‌اند، در عرصه‌های مختلف پیشتاز بوده‌اند و هرگاه دولت‌های مرکزی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را مشمول بودجه‌های مناسب و کافی برای حمایت قرار داده‌اند، رشد چشمگیری در این حوزه شاهد بوده‌ایم. عکس این قضیه نیز صادق است. هرگاه حمایت‌ها به حداقل رسیده است، تغییرات محسوس و چشمگیری در شرایط‌، امکانات و خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی رخ داده است. آنچه که دستمایه حمایت دولت‌ها از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و همچنین در نقطه مقابل آن، اصطلاحا موجبات فراموشی این مراکز و در نظر گرفته نشدن این مراکز با اهمیت توسط دولت‌ها می‌شود، افزایش منابع درآمدی دولت یا برعکس، کمبود منابع مالی دولتهاست.این مقاله با توجه به موضوع اقتصاد اطلاعات به اهمیت توجه به این موضوع در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Information economics, the crossing way to the challenge of traditional library economics

نویسنده [English]

  • Rahman Marefat
faculty member, Semnan university
چکیده [English]

Information economics, the crossing way to the challenge of traditional library economicsRahman Marefat

Assistance Professor, Department of knowledge and information science, Semnan University, Semnan, Iran. rmarefat@semnan.ac.ir

Abstract

The economy of libraries and information centers in oil-dependent countries have always been directly related to price changes for this product. Declining or rising global oil prices have had a direct impact on various processes related to libraries and information centers. Economic resources play a key role in the stability of libraries and information centers and their survival. If libraries and information centers rely solely on the country's oil revenues, their continued operation will be seriously challenged by oil price fluctuations and budgetary problems. In this article, which has been prepared as a "letter to the editor", the issue of economy of information has been considered as an important and serious alternative in providing revenues for libraries and information centers.

Keywords: Information economy, Library and information centers, oil revenues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information economy
  • Library and information centers
  • oil revenues
  • classic economy
  • knowledge and information sciences education
CAPTCHA Image