واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نشانه‌‌گذاری شده موجودیت شخص (چهارده معصوم(ع)) مبتنی بر فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نشانه‌‌گذاری شده موجودیت شخص (چهارده معصوم(ع)) مبتنی بر فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند در دو سطح نمایه‌‌پذیری و پیدانمایی معنایی است.
روش‌‌: روش پژوهش حاضر از نوع تجربی می‌‌باشد. جامعه پژوهش مشتمل بر 42 پیشینه فراداده‌‌ای در قالب
دو گروه آزمون (14 پیشینه در فرمت داده‌‌های خرد و 14 پیشینه در فرمت جی.‌‌سان- ال.‌‌دی.) و یک گروه گواه (14
پیشینه در فرمت اچ.‌‌تی‌‌.ام.‌‌ال.) هستند. جامعه آماری دیگر، موتورهای کاوش وب می‌‌باشند که با روش هدفمند، موتورهای کاوش گوگل و بینگ انتخاب شدند. این پیشینه‌‌ها در وب‌‌سایتی مستقل منتشر و به صورت مستقیم به موتورهای کاوش معرفی شدند. روش گردآوری داده‌‌ها، روش مشاهده ساختارمند و ابزار گردآوری داده‌‌ها، سیاهه وارسی محقق‌‌ساخته بود.
نتایج: یافته‌‌ها نشان داد که موتورهای کاوش گوگل و بینگ، پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای موجودیت شخص در دو گروه آزمون (داده‌‌های خرد و جی.‌‌سان- ‌‌ال‌‌.دی.) را نمایه و همچنین به صورت معنادار پیدانمایی کردند. همچنین پیشینه‌‌های گروه گواه در موتورهای کاوش، نمایه شد، اما به سطح پیدانمایی معنایی نرسید.
نتیجه‌‌گیری: استفاده از فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند و بستر نحوی آن برای نشانه‌‌گذاری جهت ایجاد خرده‌‌های غنی موجب بهبود نمایه‌‌پذیری و پیدانمایی معنایی آنها در موتورهای کاوش وب خواهند شد. ایجاد داده‌‌های ساختارمند در محیط وب، تحقق وب معنایی، و بازیابی دانش را به دنبال خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Web Search Engines to the Markup Metadata Records of Person Entity (The Fourteen Infallibles) Based on Schema.org

نویسندگان [English]

 • Reza Karimi 1
 • Morteza Mohammadi Ostani 2
 • Mohammad Reza Nasiri 3
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 M.A., Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study aims to survey the reaction of Web search engines to the markup metadata records of a person entity (fourteen infallibles) based on Schema.org at two levels of indexability and semantic visibility.
Methods: The research method is experimental. The research populations consisted of 42 metadata records in the form of two experimental groups (14 records in Microdata format and 14 records in JSON-LD format) and a control group (14 records in HTML format). Another research population is Web search engines (Google and Bing) which was selected by the targeted sampling method. These records were published on an independent website and introduced directly to search engines. The data collection method was structured observation and the data collection tool was researcher-made checklists.
Results: The results showed that Google and Bing search engines indexed the metadata records of person entities in two experimental groups (Microdata and JSON-LD) and also were done semantic visible. The metadata records of the control groups were also indexed in search engines but were not semantic visibility.
Conclusions: Using Scema.org and its syntactic context for markup to create rich snippets will improve their indexability and semantic visibility in Web search engines. Creating structured data in the Web environment will lead to the realization of the Semantic web, and the retrieval of knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 •  Schema.org
 • Person Entity
 • Web Search engines
 • Semantic Markup
 • Fourteen infallibles
 • Microdata
 • JSON-LD
 • Google search engine
 • Bing search engine
آقاده، س. (1397). طراحی طرح‌‌واره داده‌‌های مستند مبتنی بر روش داده‌‌های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های مبتنی بر آن. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی.
باب‌‌الحوائجی، ف.، طاهری، س.م.، آقاعابدی، ز. (1394). بررسی تأثیر نحوی بر نمایه‌‌سازی و رتبه‌‌بندی پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای توسط موتورهای کاوش وب: مقایسه پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای مارک 21 و هسته دابلین. بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی، 1(3): 43-59.
جلیلی مناف، م. (1399). بررسی تطبیقی نمایه‌‌پذیری و پیدانمایی معنایی پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای نوع پایان‌‌نامه مبتنی بر روش خرده‌‌های غنی در موتورهای کاوش عمومی وب. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه قم.
ذوالقدر، س. (1395). بررسی تطبیقی نمایه‌‌سازی و پیدانمایی خرده‌‌های غنی در موتورهای کاوش وب. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
رضویه، ا. (1390). روش‌‌های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی. شیراز: دانشگاه شیراز.
شریف، ع. (1386). بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌‌ای بر رتبه‌‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 10(2): 241-258.
شفیعی علویجه، س.، غائبی، ا.، رضایی شریف‌‌آبادی، س. (1388). بررسی عناصر ابرداده‌‌ای موجود در صفحات وب حاصل از جستجو در موتورهای جستجوی عمومی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(1): 71-89.
طاهری، م.، نیکزاد بهله، ر.، صمیعی، م. (1396). واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های فراداده‌‌ای مبتنی بر روش ترکیبی داده‌‌های خرد و روش داده‌‌های پیوندی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 2(23): 639-658.
فردحسینی، م.، طاهری، م.، حریری، ن.، باب‌‌الحوائجی، ف.، نوشین فرد، ف. (1399). بازنمایی صفات و روابط میان موجودیت‌‌های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند مبتنی بر الگوی مرجع کتابخانه‌‌ای (ال.‌‌آر.‌‌ام.). پژوهش‌‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(2): 533-562.
محمدی استانی، م. (1398). طراحی فرانمای ریزداده‌‌ای نسخه‌‌های خطی بافت اطلاعاتی ایرانی- اسلامی و تعیین واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌‌های مبتنی بر آن. رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
محمدی استانی، م.، چشمه سهرابی، م.، شعبانی، ا.، عاصمی، ع.، طاهری، م. (1398). تبیین فرانمای تولید داده‌‌های ساختارمند (اسکیما دات اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب. پژوهش‌‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4): 1767-1798.
CAPTCHA Image