دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی: چون و چرای یک راه دراز

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

به دنبال طرح لزوم مدیریت دانش در ساختارهای سازمانی و گذشت بیش از 50 سال از آغاز گفتمان مدیریت دانش در سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی جهان و حدود 20 سال از اولین زمزمه‌های مدیریت دانش در ادبیات علمی کشور، با ابلاغ مصوبه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی در دی ماه 1399، سازمان‌های دولتی با یک تکلیف جدید و سپهری دیر آشنا، قدم به عرصه سال 1400 گذاشتند. این مصوبه برای مدت زمان طولانی سپهر دستگاه‌های اجرایی را با مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش عجین خواهد کرد. جنبه‌های مثبت بالقوه فراوانی در این مصوبه از منظر توجه به دارایی‌های دانشی و انتقال تجربیات و درس‌آموخته‌ها در طول و عرض فرایندهای سازمانی و ارتباطات بیناسازمانی وجود دارد. تبدیل این نکات قوت بالقوه به مزیت‌های بالفعل به بالندگی محیط‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری و رضایت ارباب رجوع و کاهش خطاهای تکراری و توسعه نوآوری کمک می‌کند. تحقق این مزیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از خرد جمعی، توانمندی‌های مراکز علمی و مشارکت کارکنان و ذی‌نفعان دستگاه‌ها است. قلب تپنده این فرایند، تبدیل از بالقوه به بالفعل، توجه و بهره‌مندی از شایستگی‌های متخصصان مدیریت دانش است که سالیان سال توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تراز اول کشور تربیت شده و آماده به کارگیری هستند. در این نوشتار، ضمن تبیین مصوبه، چالش‌های پیش روی دستگاه‌ها نیز تدقیق و راهکارهایی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Guidelines in Government Organizations: A Long Way to Go

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Following the need for knowledge management in organizational structures, more than 50 years since the beginning of the knowledge management discourse in public and private sector organizations in the world, about 20 years since the first whispers of knowledge management in the country's scientific literature, and also with the announcement of knowledge management in the government organizations in January 2021, these organizations entered the new year with a new agenda but an old conceptual sphere. For a long time, this decree will integrate the spheres of the sector with the concepts related to knowledge management. There are many potential positive aspects in the decree in terms of paying attention to knowledge assets and transferring experiences and lessons learned and best practices along the length and breadth of organizational processes and inter-organizational communication. Translating these potential strengths into actual benefits will help to enhance the organizational environments of the government sector organizations, improve productivity and client satisfaction, and reduce repetitive errors and develop innovation. Achieving these benefits requires careful planning, the use of collective wisdom, the capabilities of scientific centers and the participation of staff and stakeholders. The heart of this process is the transformation from potential to actual, the attention and benefit of the competencies of knowledge management experts who have been trained for many years and are ready to be employed by universities and higher education centers of the country . In this paper, while explaining the decree, the challenges facing the organizations are also examined and solutions are provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge Management
  • Government Sector
  • Instructions
  • Administrative and Employment Organization
حسن‌زاده، م. (1385). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد.
شورای عالی اداری (1399). دستورالعمل مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389). نقشه جامع علمی کشور.
مجلس شورای اسلامی (1386). قانون مدیریت خدمات کشوری.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1389). سیاست‌های کلی نظام.
CAPTCHA Image