ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دکتری، شرکت رسیس تلکام، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بهبود پنج مرحله متدولوژی شالمو برای تحول دیجیتال مدل ‏کسب‏و‏کار با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شوماخر و رویکردهای سه‌گانه تحول مدل ‏کسب‏و‏کار بر اساس توصیه‌های هایکیلا است.
روش: این پژوهش از لحاظ روش‌شناسی یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن ترکیبی از روش مطالعه مروریِ روایی و روش اقدام‏پژوهی استفاده شده است. این متدولوژی بهبودیافته در طرح‌ریزی راهبردی برای تحول دیجیتال مدل کسب‌وکار شرکت‌ رسیس سازه آسیا که در زمینه تولید مصنوعات فلزی اپراتورهای مخابراتی فعال می‌باشد، استفاده شده است.
نتایج: پس از بهبود چارچوب شالمو، چارچوب بهبودیافته برای ترسیم نقشه‌راه تحول دیجیتال شرکت هدف مورد استفاده قرار گرفت و وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل شکاف دیجیتال و نقشه‌راه تحول دیجیتال این شرکت تدوین گردید و مورد تأیید تیم کارشناسی و هیئت مدیره این شرکت برای اجرا قرار گرفت. همچنین به منظور آزمودن دستاوردها، بخشی از آن نیز در خط کسب‌و‌کار دیجیتالی‌سازی کارخانه‌ها اجرایی شد. از آنجایی که مالکان و ذی‌نفعان راهبردی این شرکت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه کسب‌وکارهای داده‌محور بودند، ملاحظات مختلف درباره این موضوع مدنظر قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که تحول دیجیتال یک تحول پیچیده و چندبعدی است، بنابراین، طراحان طرح‏های تحول دیجیتال باید به ابزارها و به‌روش‌های آزموده شده‌ای مجهز باشند که بتوانند در هنگام طرح‏ریزی به آن‏ها اعتماد کنند. از آنجایی که مدل پیشنهادی این پژوهش علاوه بر بهبود مدل شالمو، در یک شرکت واقعی اجرا شده است، به نظر می‌رسد قابلیت بکارگیری توسط معاونت‏های برنامه‌ریزی، طرح و برنامه و همچنین مشاوران فعال در زمینه تحول دیجیتال و برنامه‏ریزی راهبردی، به ویژه در شرکت‌های تولیدی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Improved Methodology for Digital Transformation of Business Model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Amini 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2
  • Mostafa Morshedi 3
1 Postdoctoral researcher, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PhD., CEO of Recis Telecom, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this research was to improve the five steps of Schallmo's methodology for digital transformation of business models, using Schumacher’s digital maturity assessment model, three approaches to business model transformation based on Heikkilä's recommendations and to improve digital innovation approach. The business model changes are based on Stampfl’s recommendations.
Methods: This research has a combined methodology which consists of a validity review study method and action research method in a manufacturing SME. This improved methodology has been used in strategic planning for the digital transformation of the business model of one of Iran's manufacturing companies.
Results: After reviewing the various documents of the Schallmo’s five-step framework, it was improved by Schumacher's maturity model for industry 4.0, approaches of business model transformation recommended by Heikkilä et al. and various types of business model innovation as described by Stampfl. Then the improved framework was used to map the target state of company's digital transformation.
Conclusions: Since the proposed model of this research, in addition to improving the Schallmo model, has been implemented in a real company, so it seems that it can be used by Digital transformation planning and digital operating models as well as change managers and consultants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation Roadmap
  • Industry 4.0
  • Business Transformation
  • Business model
شامی زنجانی، م.، ایراندوست، ش. (1396). تحول دیجیتال. تهران: نص.
CAPTCHA Image