متاورس و سرنوشت سامانه‌های اطلاعاتی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

متاورس به عنوان یک پدیده نوین توجه بسیاری از دست‌اندرکاران سامانه‌های اطلاعاتی و حتی سیاست‌گذاران عرصه‌های مختلف را به خود جلب کرده است. تصورات درآمیخته با پیش‌بینی‌های افسانه‌گونه مرتبط با آینده فضاهای مجازی، امکان دستیابی به یک چارچوب مشخص سیاست‌گذاری و اجرا را از بین برده است. در این فضای نسبتاً مبهم، جریان تولید و انتقال اطلاعات همچنان به صورت روزافزون و تصاعدی رشد می‌کند. بیشترین توجهات به متاورس به جنبه‌های هستی‌شناختی، اقتصادی و سیاسی آن معطوف شده است. این در حالی است که این فضای جدید با مزایا  و محدودیت‌های خاص خود روبرو است. در این میان مسائل مربوط به سامانه‌های اطلاعاتی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. در این نوشتار تلاش شده است ضمن معرفی ویژگی‌های متاورس به عنوان یک واقعیت جدید فناورانه و اجتماعی، مسائل مبتلابه سامانه‌های اطلاعاتی تبیین و راهکارهایی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaverse and the Fate of Information Systems

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As a new phenomenon, Metavarse has attracted the attention of many information system operators and even policymakers in various fields. Imaginations mingled with mythical predictions of cyberspace have eliminated the possibility of achieving a clear policy-making and implementation framework. In this relatively ambiguous environment, the flow of information production and transmission continues to grow exponentially. Most attention has been paid to the ontological, economical, and political aspects of Metavarse. However, this new space has its own advantages and limitations. In the meantime, issues related to information systems have been largely ignored. In this paper, while introducing the characteristics of Metavars as a new technological and social reality, an attempt has been made to explain the problems of information systems and to suggest solutions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metavarse
  • Trans World
  • Information Systems
  • Social Networks
  • Multimedia
CAPTCHA Image