علم‌سنجی روندهای نوظهور در مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم و کیفیت4.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی

2 دانشیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

3 استاد بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

انقلاب صنعتی چهارم از تغییر در جهان فیزیکی، دیجیتالی و زیستی ایجادشده است. این انقلاب با ورود هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، سیستم‌های سایبر- فیزیکی و ... رخ داده است. با تغییرات صورت گرفته در انقلاب صنعتی چهارم کلیه فعالیت‌های سازمانی تحت تأثیر قرار گرفته است و موجب تغییر در کیفیت سازمانی و ایجاد مفهوم کیفیت4.0 شده است. باوجود وضوح تغییرات ایجاد شده در صنعت4.0، هنوز گستره این تغییرات مشخص نیست. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه صنعت4.0، و در حوزه تخصصی‌تر کیفیت4.0، در پاسخ به این سؤال است که پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه، دارای چه خصوصیاتی است و روندهای آتی موضوع فوق به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ برای دست‌یابی به این امر مقالات موجود در پایگاه وب آو ساینس استخراج و با روش علم‌سنجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فوق نشان می‌دهد، در صنعت4.0 «اقتصاد چرخه‌ای» و «اثرات زیست‌محیطی»، و در کیفیت4.0 «کنترل خودکار با کمک ربات‌ها» مهمترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران است. نتایج فوق به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا مرز پژوهش‌های صورت گرفته در صنعت4.0 را درک کرده و اطلاعات علمی ارزشمندی را به دست آورند که از طریق آن می‌توانند روند توسعه پژوهش‌های آینده خود را مشخص نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientometrics of emerging trends in the concepts of the fourth industrial revolution and quality4.0

نویسندگان [English]

  • zahra khoshsepehr 1
  • Moslem Alimohammadlou 2
  • Ali Mohammadi 3
  • Habib-Allah Ranaei Kordshouli 2
1 PhD student of Economic, Management and Social Science, Shiraz University
2 Department of Management, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University
3 Department of Management, Professor of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Industry 4.0 is a revolution that has emerged from transformations in the physical, digital, and biological aspects of human life. This revolution occurred with the advent of smart sensors, artificial intelligence, machine learning, cyber-physical systems, and etc. With the changes made in the fourth industrial revolution, all organizational activities have been affected and have caused a change in organizational quality and created the concept of quality 4.0. However, although the transformations introduced by Industry 4.0 are evident, but the range of the change remains unclear. The purpose of this study is to explore research publications addressing Industry 4.0, to find out the specifications of and future trends in this scope of research. To accomplish this, the publications indexed on Web of Science Core Collection (WoSCC) are extracted and analyzed based on scientometric methods. The results show that, the most important issues in industry 4.0 should be considered by researchers and manufacturers are “circular economy” and “environmental effects” and in the quality4.0 “automatic control with robots” is the important subject. The findings could help researchers gain insights into the frontiers of research exploring Industry 4.0 and obtain valuable information contributing to the development of future research directions in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry 4.0
  • Quality 4.0
  • Co-cited analysis
  • Cooperative relationship
  • Burst detection
CAPTCHA Image