رتبه‌بندی کیفیت وب‌سایت‌های تجاری- رفاهی مناطق آزاد ایران با استفاده از روش ترکیبی FBWM و FCODAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین معیار‌های سنجش کیفیت یک وب‌سایت تجاری- رفاهی ایده‌آل برای مناطق آزاد و میزان اهمیت این معیارها بوده و وب‌‌سایت‌‌های فعلی مناطق آزاد کشور را رتبه‌بندی کرده است. در نهایت بر اساس نتایج تحقیق، راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت خدمات وب‌سایت و همچنین افزایش میزان رضایتمندی کاربران، ازجمله توجه به سرمایه‌گذاری در طراحی وب‌سایت و تقویت محتوای اطلاعاتی ارائه شده است.
روش: ابزار ارزیابی، پرسشنامه‌‌های سیاهه وارسی و مدل وب‌کوآل برای بررسی کیفیت خدمات وب‌سایت‌‌ها بود. پس از تعیین عوامل ارزیابی وب‌سایت‌‌های مناطق آزاد توسط مرور پیشینه و با استفاده از روش دلفی فازی، اهمیت هریک از عوامل براساس روش بهترین- بدترین فازی (FBWM) محاسبه شد. برای انجام این دو مرحله، خبرگان از میان افراد متخصص، در زمینه‌‌های طراحی و توسعه وب‌سایت در حوزه front-end و back-end، رابط کاربری UX، تولیدکنندگان محتوای وب‌سایت و برنامه‌نویسان وب، به‌صورت نمونه‌گیری گلوله‌‌ برفی انتخاب شدند. در پایان رتبه‌بندی وب‌سایت‌های مناطق آزاد با استفاده از روش FCODAS انجام شد. به دلیل عدم قطعیت و مبهم بودن تفکرات انسان‌‌ها، در تمامی مراحل از روش‌‌های تصمیم‌‌گیری جدید فازی استفاده شده است.
یافته‌‌ها: مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت مناطق آزاد، به ترتیب تناسب و کفایت اطلاعات وب‌سایت، موتور جستجوی قوی، پشتیبانی از محیط‌های رابط کاربری مختلف، توجه به مشتری و برخورد محترمانه، زمان پاسخ‌دهی بعد از طرح تقاضای کاربر، ارتباط ایمن و مخفی نگاه‌ داشتن اطلاعات شخصی، معرفی شد. همچنین وب‌سایت منطقه آزاد چابهار در این ارزیابی به‌عنوان بهترین وب‌سایت و مناطق آزاد ارس، انزلی، قشم، کیش، ماکو و اروند، به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه‌‌گیری: با پیشرفت تکنولوژی و کارکرد بالای فضای مجازی در زمینه‌های رفاهی- تجاری، بهبود طراحی وب‌‌سایت می‌تواند منجربه بازخورد مثبت در تجربه کاربری شده و عامل مهمی در جذب بازار‌های داخلی و خارجی، تور‌های گردشگری و در نتیجه تجارت بهتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

IRAN’s Commercial Welfare Free-Zones Websites Quality Ranking with FBWM and FCODAS Method

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Mehrzad Jamshidi Guilani 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, East Gilan Technical and Engineering Faculty, Gilan University, Iran
2 Master's Degree, Department of Industrial Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to identify the criteria for evaluating the quality of an optimal business-welfare website for free zones, as well as the significance of these criteria. It also ranks the current websites of the country's free zones. Finally, based on the results of the research, methods are provided to enhance the quality of website services and increase user satisfaction. This includes emphasizing investment in website design and strengthening information content.
Method: The tools in this article include a checklist questionnaire for general use and the Webqual method for evaluating website services. After establishing the theoretical background for website design and using the Fuzzy-Delphi method, the weight of each criterion was obtained using the Fuzzy-Best Worst Method (FBWM). Experts for this two-stage process were selected from website designers, front-end and back-end developers, UI designers, content producers, and network advertising experts using snowball sampling. Finally, ranking the regional websites using the FCODAS method. Due to the uncertainty and ambiguity of people's thinking, new fuzzy decision-making methods have been utilized at every stage.
Findings: The most crucial indicators for assessing the quality of a website include the relevance of the information to the website's subject, robust search engine functionality, support for various user interface environments, customer service and respectful attitude, response time to user requests, secure communication, and confidentiality of personal information. In this evaluation, the website of Chabahar Free Zone was discovered to be the best, while the free zones of Aras, Anzali, Qeshm, Kish, Mako, and Arvand were ranked next, respectively.
Conclusion: The advancement of technology and the high functionality of the virtual space in the welfare-commercial fields have made it clear that improving website design can lead to positive feedback in user experience. It is also an important factor in attracting domestic and foreign markets, tourism tours, and enhancing business prospects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website Quality Assessment
  • Free-Zones
  • Fuzzy Delphi
  • FBWM
  • FCODAS
احمدی میرقائد، ا.ر.، مؤمنی، ع. (1399). سنجش معیار‌های مدیریت دانش، در وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران براساس مدل K-ACT (مطالعه موردی وب‌سایت دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(3): 130-107. https://doi.org/10.22091/stim.2020.5130.1367
احمدی، ن. (1388). مدل وب‌کوال رویکردی بر توسعه یک مدل مفهومی در بهبود کیفیت خدمات وبگاه‌ها. کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی، 12(4): 72-53.
ارشادی، م.ج.، مقدم، ز. (1398). تعیین اهمیت معیار‌های کیفیت وب‌سایت از دیدگاه کاربران بر پایه روش‌های ای‌کوال و فرایند تحلیل شبکه فازی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(2): 45-24.
https://doi.org/10.34785/J018.2019.748
اسفندیاری، ع.ا.، مقدس حسین‌زاده، س.، دلاوری، م. (1387). ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران، تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق. پژوهش‌نامه اقتصاد، 8(28): 146-119.
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1395.7.26.11.2
افتخار جهرمی، گ.، رضوانی، ا. (1395). الگوی خصوصی‌سازی ساختار اداره مناطق آزاد تجاری. مدیریت راهبردی، 7(26): 275-249. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1395.7.26.11.2
امین‌‌طهماسبی، ح.، اصغرپور، م.ح. (1400). چالش‌های مدیریت مراکز بهداشتی درمانی در دوران پاندمی کووید-19. مدیریت سلامت، 24(3): 91-79.‎ https://www.doi.org/10.52547/jha.24.3.79
امین‌‌طهماسبی، ح.، میراکبری، س.م.، نصیرزاده، ح. (1399). بهینه‌سازی مکان‌یابی استقرار کاربر‌های شهری با روش ترکیبی Delphi-BWM-PROMETHEE (نمونه موردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر اهواز). دانش شهرسازی، 4(3):
110-89. https://doi.org/10.22124/upk.2020.16186.1438
جوان‌مرد، ح.، سلطان‌زاده، ع.ا. (1388). بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب‌سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت). پژوهشنامه بازرگانی، 14(53): 256-225.
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1388.14.53.8.1
حسن‌قلی‌پور، ط.، هاشمی‌نژاد، س.م.، عزیزان، م.، صیقلی، م. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر بر خرید الکترونیکی در کشور. آینده‌پژوهی مدیریت، ۲۴(۹۹): ۱۴-۱.
حسین‌پولی ممقانی، ف.، منتظر، غ.ع. (1400). طراحی مدلی برای ارزیابی وبگاه‌های دانشگاه‌های ایران به کمک روش ویکور فازی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶(۴): ۹۹۳-۹۷۱.
https://doi.org/10.52547/jipm.36.4.971
رکن‌الدین افتخاری، ع.ر.، وجدانی طهرانی، ه.، رازینی، ا.ع. (1388). ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش MADM. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 13(2): 195-142.
رنگ‌ریز، ح.، کرمی، ن. (1391). بررسی تأثیر رضایت و سهولت استفاده از وب‌سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان‌به‌دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان). مطالعات کمّی در مدیریت، 3(1): 98-81.
زینالی تازه کندی، م.، باغستانی تجلی، ع. (1398). ارزیابی کیفیت وب‎سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان این دانشگاه. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 5(2): 88-67.
https://doi.org/10.22091/stim.2019.1414
سهیلی، ف.، جسری، س.، خاصه، ع.ا.، دانش، ف. (1400). کاربردپذیری وب‌سایت موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی ایران. پیاورد سلامت، 15(1): 13-1.
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17358132.1400.15.1.3.3
شریفی تهرانی، م.، باپیری، ج.، اسفندیار، ک.، چیت‌ساز، ع. (1396). مقایسه و رتبه‌بندی عملکرد وب‌سایت‌های گردشگری براساس رضایت، اعتماد، کیفیت و وفاداری الکترونیکی: رویکرد ترکیبی از الگوسازی معادلات ساختاری، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(4): 1065-1092.
https://doi.org/10.35050/JIPM010.2017.025
صادقی آرانی، ز. (1401). ارائه مدل رضایت و وفاداری کاربران از کیفیت محتوایی و ساختاری خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: وب‌‌سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1(8): 192-143.‎
https://doi.org/10.22091/stim.2021.6300.1491
غریبه نیازی، م.، کربلا آقایی کامران، م.، غایبی، ا. (1394). روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 22(1): 142-119.
https://doi.org/10.22055/slis.2015.11321
محمدزاده، ز.، مسرت، ا.، داوودی، س.، طیاری، س.، شایان، ن.، ولی‌زاده، ن. (1399). تدوین چارچوب معیار‌های ارزیابی منابع الکترونیکی برای آموزش مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی. اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، 6(3): 59-52.
http://dx.doi.org/10.29252/jmis.6.3.52
محمدی، ف.، یزدانی، ح.ر.، ادیب‌زاده، م. (1399). فراتحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیق انجام‌شده در زمینه خرید آنلاین. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 9(33): 142-101.
https://doi.org/10.22054/ims.2020.12038
مردانی‌نژاد، ع.، دانش، ف.، سعادت، ح.، دربانی، س.م.ر. (1398). کیفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایران: یک مطالعه وب‌سنجی.‎ پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4): 1701-1734.
https://doi.org/10.35050/JIPM010.2019.019
مصلحی، ل.، سلیمی، م. (1400). طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش کیفیت وب‌سایت‌های خبری ورزشی. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 12(23): 195-183.‎ https://doi.org/10.22084/smms.2021.24169.2850
موسوی‌راد، س.ط.، فاضلی، ج.، محمدی، م. (1401). نقش کیفیت وب‌سایت‌های ورزشی در رضایت الکترونیکی و قصد بازدید مجدد هواداران فوتبال. تحلیل‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی در ورزش، ۳(12).
CAPTCHA Image