تفاوت های مارک 21 و یونی مارک در چیست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: امروزه کتابخانه­ ها با توجه به تهیه منابع در انواع قالبها در موضوعات و زبان های گوناگون، باید دارای فهرست­های کامل و خدمات کتابشناختی مناسب و مورد نیاز کاربران باشند.استفاده از مارک در شبکه های کتابشناختی  کتابخانه ها را به خوبی در انجام این مسئولیت یاری می رساند.
هدف: در حال حاضر، یونی مارک و مارک 21 بیش از مارک­ های دیگر در جهان مورد استفاده قرار گرفته­ اند. هدف از این مطالعه آن است که تا با مقایسه این دو و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها، برای کتابخانه­ ها این امکان را فراهم کند که مارک مناسب با نیازهای خود را برای مبنای شبکه کتابشناختی خود انتخاب کنند.
روش: در این پژوهش، این دو مارک با استفاده از آخرین ویرایش های در دسترس یونی مارک (ویرایش 2008 با در نظر گرفتن فیلدهای روزآمد شده 2012) و مارک 21 (2015) از جنبه­ های مختلف تاریخچه، عملکرد، محتوا و ساختار کلی، روزآمدی و پشتوانه سازمانی مورد مقایسه قرار گرفته­ اند و تفاوت­ ها، قابلیت­ ها و نقاط ضعف هر یک در این مقولات مشخص شده است.
یافته ها: جمع بندی داده ها نشان داد که از تمامی جوانب یاد شده مارک 21 قابلیت­ های بیشتری نسبت به یونی مارک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What are the differences of MARC21 and UNIMARC?

نویسنده [English]

  • Mitra Pashootani Zadeh
Assistant Professor of Knowledge & Information Science. Isfahan University
چکیده [English]

Introduction: Nowadays libraries collect and gather different kinds of materials in all formats, e.g., books, periodicals, newspapers, tapes, pamphlet, CD, electronic materials, and on various subjects and in different languages, all according to the needs of their users. For this reason, they need to have access to relevant catalogues and appropriate bibliographic services suitable to their needs. One of the best solutions for this problem is using MARC format for libraries’ bibliographic network.
 Purpose: UNIMARC and MARC21 are quite well-known formats in the world, hence the aim of the present research is to compare these two formats (i.e., UNIMARC and MARC21) and to study their points of weakness and strength. The results of this comparison may help librarians for choosing the best basic format(s) for their bibliographic network.
 Method: In this research, the comparison of these two MARCs is done according to such different features as history and performance, content and structure, all via the latest version of UNIMARC (2012) and MARC 21 (2015).
 Findings: Data analysis showed that MARC 21 has more capabilities compared with UNIMARC.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marc 21
  • Unimarc
  • Computerized Catalogue
  • Bibliographic network
باقری مهابادی، حسن (1390). مارک یا اف.آر.بی.آر.: از خیال تا واقعیت. بازیابی 7 تیر 1391. از http://www.lisna.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=7812.
تیلور، آرلین جی. (1381). سازماندهی اطلاعات. ترجمه محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانه­ای.
ربیعی، محبوبه؛ باب الحوائجی، فهیمه (1390). مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت­ها و شباهت­ها. فصلنامه کتاب، 22 (1)، 146ـ 162.
عمرانی، ابراهیم (1393). آیا مارک قالب مدل مفهومی است؟ مشاهده شده بازیابی 30 آذر 1394. از http://www.lisna.ir/Note/17250
کوکبی، مرتضی (1383). شکل نوپدید پیشنهادی برای شناسه های کتابشناسی ملی ایران. کتابداری و اطلاع رسانی، 7 (1)، 43ـ52.
کوکبی، مرتضی (1385). مارک. در دایره المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی. سرویراستار عباس حری، ویراستار همکار نرگس نشاط، دستیاران علمی محمدحسن رجبی، نرگس نشاط. (ج. 2، ص. 1652). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
Aalberg, Trond; Pisanski, Jan; Zumer, Maja (2011). UNIMARC and FRBR. Can we have both? In the World Library and Information Congress: 77th IFLA General Conference and Council (pp. 1-13). 13-18 August, San Juan, Puertorico. Retrieved 15 May 2012, from http://www.conference.ifla.org/ifla77.
Cato, Anders (2007). Migration to MARC21: Swedish Experiences. Paper presented at the International Workshop: MARC 21-Experiences, Challenges, and Visions. 14-15 May. Frankfurt. Retrieved 15 February 2012, from www.d-b.de/standardisierung/pdf/sally_mccallum_futures.pdf.
Hopkinson, Alan (2008). UNIMARC Manual- Bibliographic Format. 3rd ed. München: K.G. Saur
IFLA (1999). UNIMARC: An Introduction. Retrieved 11 May 2012, from http://archive.ifla.org//VI/3/p1996-1/unimarc.htm.
Library of Congress (2011). MARC Development: Overview. Retrieved 1 June 2012, from http://www.loc.gov/marc/overview.html.
Library of Congress. MARC 21. Retrieved 15 October 2012, from: www.loc.gov/marc/translations.html.
MARBI & Network Development and MARC Standards Office
Library of Congress (1996). The MARC 21 Formats: Background and Principles. Retrieved 1 February 2012, from http://www.loc.gov/marc/96 principl.html.
Network Development and MARC Standards Office of Library of Congress (2009). FRBR Display Tool (Version 2.0). Retrieved 23 February 2012, from http://www.loc.gov/marc/marc-functionalanalysis/tool.html.
Skvortsov, Vladimir; Zhlobinskaya, Olga; Pashkova, Alla (2005). UNIMARC XML Slim Schema: Living in New Environment. Paper presented at the Libraries- A Voyage of Discovery: 75th IFLA General Conference and Council. 14-15 August, Oslo, Norway.
.
CAPTCHA Image