دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

صفحه 5-48

10.22091/stim.2015.607

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری