ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وب سایت­ های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت دابلیو. کیو. ای. تی[1] و ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آن­ها است.
روش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، سایت­ های فارسی زبان زنان است که از طریق جست و جو در موتور جست و جوی گوگل، یاهو و موتور جست و جوی فارسی سلام بازیابی شدند و در نهایت 100 وب سایت انتخاب شد. گردآوری داده­ ها به روش مشاهده مستقیم در طول یک ماه و بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت انجام شد.
یافته ها: یافته­ ها نشان داد از  100 وب سایت مورد بررسی، %19 دارای رتبه عالی، %35 رتبه بسیار خوب، % 21 رتبه خوب، %20 رتبه نسبتا خوب و% 5 نیز دارای رتبه نا مناسب هستند.
نتیجه‌ گیری: نتایج پژوهش، در مجموع نشان از عملکرد نسبتاً خوب طراحان و دست اندرکاران وب سایت­های فارسی زبان زنان دارد، به طوری که وضعیتِ بیش از نیمی از وب سایت­ های مورد بررسی در سطح قابل قبولی است.[1] . Web site Quality Evaluation Tool

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Women's Farsi Websites

نویسندگان [English]

  • Faeze sadat Tabatabaei Amiri 1
  • Narges Khaleghi 2
1 M. A. of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University
2 Faculty of information and knowledge of the University of Qom
چکیده [English]

Purpose: The present study was carried out to come up with a quality assessment of women's Farsi websites in order to rank them and present some suggestions for their quality improvement.
 Method: The websites collected through Google, yahoo and Salam (Farsi search engine), and finally 100 websites were selected. The data was collected by direct observation of websites during one month based on web quality evaluation tool (WQET).
 Findings: The results show that from 100 websites, 19% of them received excellent rating, 35% received very good rating, 21% of them good rating, 20 % fair rating (investigate further), and just 5% of websites were problematic (used cautiously).
 Results: On the whole, this study shows that women's Farsi websites are in a relatively good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • website quality evaluation tool (WQET)
  • Farsi website
  • women website
آجیلی، فاطمه (1393). بررسی ویژگی­ های ظاهری، ساختاری و محتوایی وب­سایت­های نشریات علمی پژوهشی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی.
امین پور، فرزانه؛ اطرج، زهرا (1389). رتبه‌بندی وب سایت­های دانشگاه­های علوم پزشکی تیپ یک ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 7(1): 94- 102.
باقری نسب، فریده(1390). بررسی و رتبه‌بندی وب سایت­ های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس.ام. آر.تی و اکشن فور هلس. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(2): 305- 336.
بهمن آبادی، علیرضا (1382). بررسی میزان استفاده از برچسب­ های راهنما در سایت­های وب فارسی، فصلنامه کتاب، 54(3): 23-35.
حاجی زین العابدینی، محسن؛ خسروی، عبدالرسول (1386). معیارهای ارزیابی سایت­ های فارسی زبان تخصصی زنان، فصلنامه مطالعات فرهنگی ـ دفاعی زنان، 3(1): 61-82.
حق شناس، سمانه (1392). ارزیابی وب سایت‌های ناشران عمومی در ایران با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت‌ها (دبلیو. کیو. ای. تی.). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام رضا (ع)، دانشکده علوم انسانی و مدیریت.
خالقی، نرگس؛ داورپناه، محمدرضا (1383). بررسی وب سایت‌های ایرانی بر اساس معیارهای عمومی ارزیابی وب سایت‌ها، مطالعات تربیتی و روانشناسی، 5(2): 121- 143.
دغاقله، نغمه؛ بیگدلی زاهد؛ عظیمی، محمد حسن (1393). ارزیابی کیفی پورتال‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایران با استفاده از وب کیو ای ام، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(4): 1069- 1089.
دیلمقانی، میترا؛ حجازی، علیرضا (1386). اثربخشی اینترنت در ارتقای دانش عمومی بانوان. مجموعه مقالات منتخب همایش سراسری زنان و اینترنت در هزاره سوم، تدوین و ویرایش مهرشاد شبابی، فرشته ولویون، مهناز جزایری. تهران: بروج: 111-122.
زندیان، فاطمه، و الوانکار، الهام (پاییز 1391). ارزیابی وبگاه موزه‌های ایران با استفاده از میوزیم کوال، فصلنامه گنجینه اسناد، 22 (3): 74-87.
عصاره، فریده؛ پاپی، زینب (1387). ارزیابی کیفیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران به منظور ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آن‌ها، علوم و فناوری اطلاعات، 23(4): 35- 69.
عصاره، فریده؛ پاپی، زینب (1388). کیفیت وب سایت­ های کتابخانه‌ای: مروری بر ابزارها و معیارها، فصلنامه کتاب،78: 285- 298.
علی بیک، محمد رضا؛ جمشیدی اورک، روح انگیز؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ پاشازاده، فریبا (1390). ارزیابی کیفی وب­سایت­های کتابخانه­ های مرکزی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام، مدیریت سلامت، 14(43): 63- 77.
فرودی، نوشین (1380). ارزیابی صفحات وب کتابخانه ­های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران.
فرهادپور، محمدرضا؛ خلف آبادی، راضیه (تابستان 1394). ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو. ای. ام.، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(2): 91-110.
مردانی نژاد، علی؛ فرهادی، آیدا؛ خانجانی، طاهره؛ امیری مقدم، مرجان (1391). ارزیابی کیفیت وب سایت‌های واحدهای آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و جهان، گام‌های توسعه و آموزش پزشکی، 9 (2): 179- 190.
مهراد، جعفر؛ گیلوری، عباس (1386). مجلات الکترونیکی فارسی و ابربرچسب­ ها: بررسی میزان استفاده از ابربرچسب­ ها در طراحی مجلات الکترونیکی فارسی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (2): 165 – 187.
نوری آقکند، آذر؛ مطلبی، داریوش؛ علی­پورحافظی، مهدی (1392). ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت (WQET)، فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(3): 1-12.
وکیلی، روشنک (1383). رتبه‌بندی سایت‌های عفونی ویروسی بر اساس معیارهای دابلیو اچ اُ و سیلبرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران.
یوسفی فرد، مهرداد؛ فدایی، غلامرضا (1388). ارائه ویژگی‌های مناسب برای سیستم­ های مدیریت محتوای وب سایت­ های کتابخانه­ های دانشگاهی ایران بر اساس عناصر مطرح در وب سایت‌های کتابخانه­ های دانشگاهی دنیا، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه ­های عمومی، 15(1): 65- 93.
Carlos, Vera Silva; Rodrigues, Ricardo Gouveia (2012). Web site quality evaluation in Higher Education Institutions, Procedia Technology, 5 : 273 – 282
Hill, Grant M., Tucker, Michael, Hannon, James, Physical Educator (2010). An Evaluation of Secondary School Physical Education Websites, Physical Educator, 67 (3).
Kumar singh, kavindra; kumar, Praveen; mathur, jitendra (2014). Implementation of a model for websites quality evaluation- DU website, international journal of innovations & advancement in computer science (IJIACS), 3 (1): 27-37.
McInerney, C. & Bird, N. (2004). Assessing Website quality in context: retrieving information about genetically modified food on the Web.  Information Research, 10 (2) paper 213 [Available at http://InformationR.net/ir/10-2/paper213.html]
Nasajpour, Mohammad Reza; Ashrafi-rizi, Hasan; Soleymani, Mohammad Reza; Shahrzadi, Leila; Hassanzadeh, Akbar (2014). Evaluation of the quality of the college library websites in Iranian medical Universities based on the Stover model, J Edu Health Promot, 3 (121).
Robbins SS, Stylianou AC. (2003). Global corporate web sites: an empirical investigation of content and design. Information & Management, 40(3): 205- 210.
Subramaniam, hema; Abdullah, rusli; mohd zin, nor hafiza; almasi, mohammad moein (2013). Quality evaluation of Malaysia online fast food restaurant websites, world academy of science, engineering and technology, 74: 409-413.
CAPTCHA Image