میزان کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان طرح‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، مدیر انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

3 مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به شواهد کمّی درباره میزان استفاده یا عدم استفاده از نتایج پژوهش‌های پایان‌ یافته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام‌ شده است. این مطالعه درعین‌ حال، مهم‌ترین دلایل استفاده یا عدم استفاده از نتایج طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته را بر اساس نظرات مجریان این طرح‌ها مشخص می‌سازد. در حال حاضر به‌ طور متوسط سالانه بیش از 2000 طرح تحقیقاتی در مؤسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به این سازمان انجام می‌شود، اما اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست که نشان دهد این طرح‌ها تا چه میزان اجرا می‌شوند.
روش:برای انجام پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 228 طرح پژوهشی است که به‌ صورت تصادفی، از مجموع 650 طرح انجام‌ شده در حوزه شیلات و آبزیان طی بازه زمانی 1380 تا 1390 انتخاب شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ازنظر 66 درصد از مجریان، نتایج طرح‌های تحقیقاتی آن‌ها عملیاتی شده و 27 درصد هم مشخص ‌ساخته‌اند که از نتایج طرح‌هایشان استفاده نشده است و 3 درصد پاسخ نداده‌اند و 4 درصد هم در این مورد اظهار بی‌ اطلاعی کرده‌اند.
نتیجه‌ گیری: پژوهش‌های انجام‌ شده در حوزه شیلات و آبزیان نشان می‌ دهد که میزان به‌ کارگیری نتایج طرح‌ها وضعیت قابل قبولی دارند. چرا که از جامعه آماری تصادفی (135 طرح بررسی‌ شده)، حدود 66 درصد طرح‌های تحقیقاتی از دیدگاه مجریان، عملیاتی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of the Results of Research Projects of the Agricultural Research, Education and Extension Organization as Viewed by the Researchers

نویسندگان [English]

  • Javad Bashiri 1
  • Abbas Gilvari 2
  • Fardin Koulaian 3
1 Publishing manager
2 Department of research, education and promoting agricultural technology and information center, Agricultural Research Organization, education and agricultural extension.
3 Research Training Centre for Information Technology and Agricultural Information, publishing director of research, education and agricultural extension
چکیده [English]

Objective: The aim of this project is to provide quantitative evidence about the use or non-use of the finished research results in the Agricultural Research, Education and Extension Organization. This study, however, will determine the most important reasons for applying or not applying research projects according to researchers’ opinions. At present, an annual average of more than 2000 research projects is executed in the Institutes and research centers affiliated with the organization, but with almost little exact data about the implementation of these research projects.
 Methodology: This study utilized the results of the research projects in the field of fisheries and aquaculture operators are looking at 2001 to 2011 was performed. Survey methodology and questionnaires were used to collect the data. The research population is 228 persons of researchers who have done a research project from 2001 to 2011.
 Findings: Findings showed that 66 percent of researchers claimed that their research projects have been used; 27 percent declare none of use and 4 percent in this case were unaware and 3 percent did not respond.
 Conclusion: Research in the field of fisheries and aquaculture shows that the application of the results is acceptable. This is due to the fact that out of the randomized population (135 projects examined), about 66% of the research projects have been put into practice from the perspective of the operators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research projects
  • Researchers
  • Fisheries and aquaculture
  • Research results operational
آهون‌ منش، علی (1392). تجاری‌سازی تحقیقات در ایران بسیار ضعیف است. (مصاحبه) مجله آنلاین کشاورز جوان. دسترسی در:                                                ‍‌http://www.keshavarzejavan.ir/news.html
پاول، رونالد (1379). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، 127.
صدیقی، ژیلا و همکاران (1386). طراحی مدل ترجمه دانش جهت بهره‌ گیری از نتایج پژوهش. فصلنامه پایش.  7(1)، 35-47.
عابدی، احمد؛ عریضی سامانی، سید حمیدرضا؛ شواخی، علی‌رضا (1384). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته‌های پژوهشی در وزارت آموزش‌ وپرورش. نوآوری‌های آموزشی. (12)، 109- 133
عرب‌ما زار، عباس؛ جمشیدی، محمدتقی؛ صالحیان عمران، ابوالفضل (1388). آسیب‌ شناسی تحقیق و توسعه در سازمان‌های دولتی. تدبیر، (207)، 49-55
قائدی، یحیی (1382). بررسی و ارائه راه‌های مناسب جهت کاربست یافته‌های پژوهشی بین مسئولان و تصمیم گیران در آموزش‌ وپرورش. طرح پژوهشی. شورای تحقیقات سازمان آموزش‌ و پرورش شهرستان‌های استان تهران.
Gold, Marsha and Taylor, Erin F. (2007). Moving research into practice: lessons from the US Agency for Healthcare Research and Quality's IDSRN program. Implementation Science 2007, 2(9), Available: http://www.implementationscience.com/content/2/1/9)
Grimshaw, Jeremy M et al (2012). Knowledge translation of research findings. Implementation Science, 7(50) (doi: 10.1186/1748-5908-7-50).
Htwe, Myint and Jost, Stephan P. (2006). Promoting the Application of Research Findings in Health Development. Regional Health Forum WHO South-East Asia Region, 2(2), Available: http://www.searo.who.int/en/Section1243/Section1310/Section1343/Section1350.htm
Lemay, Margaret A. and Sa, Creso (2013).The use of academic research in public health policy and practice. Research Evaluation.  pp. 1–10 (doi:10.1093/reseval/rvt029)
Wilson, Paul M. (2010). Disseminating research findings: what should researchers do? A systematic scoping review of conceptual frameworks. Implementation Science 2010, 5(91).
CAPTCHA Image