ارزیابی کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی آنها بر مبنای نظام استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش، کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران بر مبنای طراحی نظام استنتاج فازی ارزیابی و وب‌سایت‌ها بر این اساس رتبه‌بندی شدند.
روش: جامعه‌ آماری، شامل وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی (50 وب‌سایت) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای وب‌سایت مستقل هستند. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامۀ مخصوص خبرگان است. از نرم‌افزار متلب برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
 یافته‌ها: درخصوص نظام استناج فازی نشان داد، وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های صنعتی سهند، کاشان، محقق اردبیلی و دامغان دارای بهترین کیفیت هستند و وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان، از پایین‌ترین کیفیت برخوردار است. به نظر می‌رسد، ارزیابی مبتنی بر نظام استنتاج فازی، وب‌سایت‌ها به صورت دقیق‌تر و بر مبنای وزن معیارهای محتوایی و ساختاری و نه تعداد آنها، رتبه‌بندی شده‌اند. همچنین می‌توان وب‌سایت‌ها را به لحاظ کیفی یعنی ضعیف، متوسط و بالا رتبه‌بندی کرد.
نتیجه‎گیری: بنابراین، نظام استنتاج فازی، شیوه بهتری (از روش کلاسیک) برای ارزیابی و رتبه‌بندی کیفیت وب‌‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying quality of central library website of governmental universities and ranking them based on fuzzy interface system

نویسندگان [English]

  • Najmeh Khajeh Dargi 1
  • Mohaddeaseh Dokhtesmati 2
چکیده [English]

Purpose:In this research, quality of central library website of governmental university libraries evaluated and ranked on the base of fuzzy inference system design.
Method:Population research is including central library website of governmental universities (55 websites) affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology and they have independent website. Methodology is survey study and used checklist and Matlab software. Findings regarding to the fuzzy inference system, indicated that Central Library of Sahand University of Technology, University of Kashan, University of Mohaghegh Ardabili and Damghan University have the best website and Central Library of University of Gilan has the worst website.
Findings:Therefore, evaluation based on fuzzy inference system has better and more precisely results than classical evaluation. Websites ranked according to quality of content and structural criteria as well.
Websites also in qualitative terms, ie, low, moderate and highly rated.
Results:So, it seems, fuzzy inference system, is a better way to evaluate and rank the quality of academic libraries websites.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central library’s website
  • Governmental universities
  • Website Quality
  • Logic fuzzy system
اسماعیل‌پور، رضا، رمضانیان، محمدرحیم و کاظم‌اُف، فاروق (1388)، ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل نقص‌های محصول. نشریه مدیریت صنعتی،1(2)، 3-18
جعفرنژاد، احمد و یوسفی زنوز، رضا (1387)، ارائه مدل فازی رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های حفاری شرکت پتروپارس، نشریه مدیریت صنعتی،1(21)، 1-38.
حاتمی، مهرداد (1390)، رتبه‌بندی فروشگاه‌های اینترنتی بر اساس ویژگی‌های وب سایت با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی چند وب سایت ایرانی فروش کتاب)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی.
رنگی و دیگران (1391). طراحی پرسشنامة شکست‌های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار، فصلنامة سلامت کار ایران، 9(1)، 29-40
سهرابی، بابک، فرزانه، ماندانا و رئیسی، ایمان (1389)، ارائه سیستمی کاربردی برای ارزیابی میزان کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌‌های دیجیتال در ایران بر مبنای طراحی سیستم استنتاج فازی، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. 44 (53)، 35-59.
صدیقی، پریسا (1387). ارزیابی عوامل موفقیت وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک در ایران:‌ مطالعه موردی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد). دانشگاه مازندران. دانشکده علوم اقتصادی و اداری. گروه مدیریت صنعتی
عباسی مزرعه خطیری، احمد (1390) . ارائه روشی مبتنی بر تئوری فازی جهت رده‌بندی اسناد وب فارسی (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد). دانشگاه پیام‌نور، دانشکده فنی و مهندسی، گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علی‌بیگ، محمدرضا، جمشیدی اورک، روح‌انگیز، زین‌العابدینی، محسن و پاشازاده، فریبا (1390)، ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ کتابخانه‌های مرکزی دنشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب‌کیو.ای.ام. (WebQEM)، مدیریت اطلاعات سلامت، 14(43)، 63-76.
عوض‌زاده لطف‌آبادی، مهتاب (1390)، سنجش میزان آمادگی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدی موفقیت (مطالعه موردی: شهرداری منطقه پنج شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، گروه آموزشی جغرافیا، گرایش مدیریت شهری.
محب ربانی، سعید و حیدری قره‌بلاغ، هادی (1389)، ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی جامع تولید روبکرد فازی در صنعت پالایش نفت، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)،18، 48-60.
مختاری، میکائیل، حسین‌زاده لطفی، فرهاد و وحیدی، علیرضا (1388)، ارائه یک مدل فازی برای اندازه‌گیری رضایت شغلی اساتید دانشگاه، ریاضیات کاربردی،6(20)، 33-47.
ملازاده صادقیون، امید و سبحان منش، فریبرز (1388)، ارایه مدلی برای تحلیل و ارزیابی وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی، با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: موسسه مدیریت فناوری اطلاعات.
منهاج، محمدباقر (1390)، محاسبات فازی. تهران: دانش‌نگار.
نوری، ایرج و بختیاری، علی (1388). کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه‌های اصلی طراحی وب‌سایت با استفاده از TOPSIS فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4(9)، 75-88.
 
Büyüközkan, G., Arsenyan, J. & Ertek, G. (2010). Evaluation of e-learning web sites using fuzzy axiomatic design based approach. International Journal of Computational Intelligence Systems, 3 (1), 28-42.
George, C. A. (2005), Usability testing and design of a library website: an iterative approach, OCLC Systems & Services, 21(3), 167 – 180.
Hidalgo, L., Cabrerizo, F. J., López Gijón, J. & Herrera-Viedma, E. (2007). Applying fuzzy linguistic tools to evaluate the quality of airline web Sites. Proceeding II Symposium on Fuzzy Logic and Soft Computing. 113-119.Madrid: Thomson
Herrera-Viedma, E. et al. (2007), A fuzzy linguistic model to evaluate the quality of Web sites that store XML documents, International Journal of Approximate Reasoning,46(1), 226-253.
Herrera-Viedma, E. & Peis, E. (2003), Evaluating the informative quality of documents in SGML format from judgements by means of fuzzy linguistic techniques based on computing with words, Information Processing and Management, 39, 233–249.
Hosseinzadeh Lotfi, F. & Fallahnejad, R. (2010). Imprecise Shannon’s entropy and multi attribute decision making, Entropy, 12, 53-62.
Huang, C., Lo, C. Chao, K. & Younas, M. (2006), Reaching consensus: A moderated fuzzy web services discovery method. Information and Software Technology, 48(6), 410-423.
Huang, T. C. & Huang, C. (2010). An integrated decision model for evaluating educational web sites from the fuzzy subjective and objective perspectives. Computers & Education, 55, 616-629.
Hwang, G., Huang, C. K. & Tseng J. C. R. (2004). A group-decision approach for evaluating educational web sites Computers & Education, 42, 65-86
Lee, C., Tzeng, G. & Chiang, C. (2011). Determining service quality measurement key indicators in travel website using a fuzzy analytic hierarchy process, International Journal of Electronic Business Management, 9(4), 322-333
Kabir, G. & Akhtar Hasin, M. A. (2012). Comparative analysis of TOPSIS and Fuzzy TOPSIS for the evaluation of travel website service quality, International Journal for Quality Research, 6(3), 169-185.
Kardaras, D. K., Karakoatas, B., Mamakou, X. J. (2013), Content presentation personalization and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy, Cognitive Maps, Expert Systems with Applications,40(6), 2331–2342.
Moreno, J. M., Morales del Castillo, J. M., Porcel, C. & Herrera-Viedma, E. (2009). A quality evaluation methodology for health-related websites based on a 2-tuple fuzzy linguistic approach In A quality evaluation methodology for health-related websites. 887-897. Verlag: Springer
Qi, S. (2010), Fuzzy hierarchical evaluation of business website performance with applications to luxury hotels, Doctoral Dissertation, The Hong Kong Polytechnic University School of Hotel and Tourism Management.
Rekik, R. & Kallel, I. (2013). Fuzz-Web: A Methodology Based on Fuzzy Logic for Assessing Web Sites. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 5, 126-136
Zhu, Y. (2008). Group Assessment of Web Source/Information Quality Based on WebQM and Fuzzy Logic In Group Assessment of Web Source/Information Quality, 660–667, Berlin: Springer.
CAPTCHA Image