ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال های 1986 تا 2012

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ بورسیه دانشگاه سمنان

2 هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: با توجه به رشد سریع اطلاعات و در جامعه کنونی حوزه مدیریت اطلاعات به یکی از حوزه‌های مورد توجه و با اهمیت تبدیل شده است. به منظور سیاست گذاری علمی در این حوزه باید ساختار موضوعی آن بررسی شود. یکی از حوزه‌های کاربردی در این زمینه علم‌سنجی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار موضوعی شکل گرفته در حوزۀ مدیریت اطلاعات با استفاده از فن تحلیل همایندی واژگان است. از دیگر اهداف این پژوهش می‌توان به بررسی نویسندگان پرتولید، پرتولیدترین کشورها، مهم‌ترین مجلات منتشر کنندۀ متون حوزۀ مدیریت اطلاعات، روند رشد تولیدات علمی این حوزه و زیر موضوعات شکل گرفته در این ساختار موضوعی،اشاره کرد.
روش: روش استفاده شده در این پژوه تحلیل همایندی واژگان بوده که خود از فنون علم‌سنجی می‌باشد.
یافته‌ها: بررسی متون بازیابی شده در حوزه مدیریت اطلاعات طی سال‌های 1986 تا 2012 نشان داد که در مجموع 4571 مدرک در این حوزه در پایگاه‌های آی اس آی نمایه شده‌اند. نتایج 9 خوشه موضوعی را نشان داد که شامل مدیریت اطلاعات، بیوانفورماتیک، مدیریت عملکرد، اطلاعات، داده، مدیریت اطلاعات سلامت، سیستم‌های اطلاعاتی، سلامت الکترونیک و سازماندهی دانش است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش ساختار موضوعی شکل گرفته در تحقیقات مدیریت اطلاعات را نشان داد که می‌تواند به سیاست گذاری علمی این حوزه کمک کند بخصوص مشخص شدن حوزه‌های ترکیبی جدید شکل گرفته در این حوزه می‌تواند به متخصصان علم اطلاعات کشور برای ورود به این حوزه‌ها کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the intellectual structure of Information Management using Co-words during 1986 to 2012

نویسندگان [English]

  • Rouhallah Khademi 1
  • Gholamreza Heidari 2
چکیده [English]

Purpose: Due to the rapid growth in information in today's society, information management has become one of the important areas. To science policy in this area its Intellectual structure should be the study. Scientometrics is one of the fields which pay to this subject. Aim of this study was investigation intellectual structure of Information management by Co-words Technique. Other objectives include determining productive authors, countries, the most important journals and grow rate.
Methods: Co-words technique was used as methodology.
Findings:The results showed 4571 document indexed in ISI databases (Science Citation Index, Social science Index, Art & Humanity Index) during 1986 to 2012. Junger, USA, International Journal Of Information Managment was the productive and the most important. Grow rate of the document was 9.49.
Results: Also results showed 9 cluster formed in Co-words map of information management including: information management, bioinformatics, performance management, information, data, health information management, information systems and e-Health and knowledge organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information management
  • Co-Word
  • Scientific Map
  • Bibexcel
  • Ucinet
  • VOSviewer
الهی، ش.؛ نقی زاده، ر.؛ قاضی نوری، س.؛ منطقی، م. (1391).  شناسایی جریان‌های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخداد کلمات.  بهبود مدیریت،  17(3)، 136-158.
پایگاه ملی داده‌های علوم زمین.  سیستم اطلاعات جغرافیایی.  بازیابی در 10 دی 1392، ازhttp://www. ngdir. com/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail. asp?PID=147&index=1
توکلی زاده راوری، م.؛ دهقانی، ف.؛ نجابتیان، م.؛ سهیلی، ف. (1394). تحلیل محتوای مقالات فارسی نشریات علمی ایران در زمینه ازدواج و طلاق.  فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 10(32)، 7-28.
حیدری، غ. (1388 الف).  بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع رسانی.  فصلنامه کتاب، 20 (2)، 27-51.
حیدری، غ. (1388 ب).  تأملی بر وجوه تمایز و تشابه واژگان و مفاهیم پایه در حوزه ی علم سنجی و اطلاع سنجی و ارائه فرضیه ی دانش سنجی.  مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 19(2)، 77-112.
حیدری، غ. (1389). علم و سنجش: یا مفهوم علم در علم سنجی.  کتاب ماه کلیات،10(154)، 72-77.
حیدری،غ. (1387). آشفتگی واژه شناختی درحوزه­ی کتابداری و علم اطلاعات. سخنرانی ارائه شده در دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،گروه کتابداری واطلاع رسانی.
زارع فراشبندی، ف.؛ کوکبی، م. (1386). مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری: بررسی کمی چکیده های مربوط به مدیریت اطلاعات در بانک اطلاعاتی لیزا در سالهای 1990-2005، کتابداری و اطلاع رسانی، 10(3)، 81-106.
سهیلی، ف.؛ عصاره، ف. (1388). بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در نمایه استنادی علوم طی سال های 1992-2008: مطالعه ای موردی.  مطالعات کتابداری و علم اطلاعات،  3(4)، 81-110.
عابدی جعفری، ح.؛ ابویی اردکان، م.؛ آقازاده؛ ف. (1390). ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه بندی های موضوعی استنادی علوم (آی اس آی).  مدیریت دولتی، 3(7)، 131-148.
فتاحی، ر.؛ کفاشان، م. (1390).  نظامهای نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی.  کتابداری و اطلاع رسانی، 14(2)، 45-70.
محمدی، احسان (1388). حوزه های تشکیل دهنده فناوری و علم نانو در ایرانپنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، 9 الی 11 خرداد، دانشگاه علوم  پزشکی تهران.
ناصری جزه، م.؛ طباطباییان، س.ح. ؛ فاتح راد، م. (1391). ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به  سیاست‌گذاری دانش در این حوزه.  سیاست علم و فناوری،5(1)،45-72.
ویکی پدیا (2013).  بیوانفورماتیک.  بازیابی در 13 دی 1392 از http://fa. wikipedia. org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
 
 
Bauin, S.  (1986).  Aquaculture: A field by bureaucratic fiat.  M.  Callon, J.  Law, & A.  Rip (Eds.), Mapping the dynamics of science and technology: Sociology of science in the real world, 124-141.
Borgatti, S. P. , Everett, M. G.  and Freeman, L. C.  (2002).  Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis.  Harvard, MA: Analytic Technologies.
Bosanac, S. , Matešić, M. , & Tolić, N.  (2009).  Telling the future of Information Sciences: Co-word analysis of keywords in scientific literature produced at the Department of Information Sciences in Zagreb, The Future of Information Sciences: INFuture2009–Digital Resources and Knowledge Sharing/ed.  H.  Stančić, S.  Seljan, D.  Bawden, J.  Lasić-Lazić, A.  Slavić.  Zagreb, Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 737-746.
Cahlik, T.  (2000). Comparison of the maps of science.  Scientometrics49(3), 373-387.
Ding, Y. , Chowdhury, G.  G. , & Foo, S.  (2001).  Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis.  Information processing & management37(6), 817-842.
He, Q.  (1999). Knowledge discovery through co-word analysis.  Library Trends, 48(1), 133–159.
Holmberg, K. , Huvila, I. , Kronqvist-Berg, M. , & Widén-Wulff, G.  (2009).  What is library 2. 0?.  Journal of Documentation65(4), 668-681.
Jung, Y. , Kim, H. , & Joo, M.  (2011).  Project Management Information Systems for Construction Managers (CM): Current Constituents and Future Extensions.  Retrieved December 20, 2013from http://www. iaarc.  org/publications/fulltext/S18-1.  pdf.
Law, J. , & Whittaker, J.  (1992). Mapping acidification research: A test of the co-word method.  Scientometrics23(3), 417-461.
Leydesdorff, L. , & Welbers, K.  (2011). The semantic mapping of words and co-words in contexts.  Journal of Informetrics5(3), 469-475.
Liu, G.  Y. , Hu, J.  M. , & Wang, H.  L.  (2012). A co-word analysis of digital library field in China.  Scientometrics91(1), 203-217.
Otte, E. , & Rousseau, R.  (2002).  Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences.  Journal of Information Science, 28(6), 441-453.
Persson, O.  D. , R.  Danell, J.  Wiborg Schneider (2009).  How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis.  In Celebrating scholarly communication studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday, ed.  F.  Åström, R.  Danell, B.  Larsen, J.  Schneider, p 9–24.  Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics. 
Rip, A. , & Courtial, J.  P.  (1984).  Co-word maps of biotechnology: An example of cognitive scientometrics.  Scientometrics, 6(6), 381-400.
Zong, Q.  J. , Shen, H.  Z. , Yuan, Q.  J. , Hu, X.  W. , Hou, Z.  P. , & Deng, S.  G.  (2013).  Doctoral dissertations of Library and Information Science in China: A co-word analysis.  Scientometrics94(2), 781-799.
Health Informatics (2010).  Retrieved December 25, 2013, fromWikipedia:http://en. wikipedia. org/wiki/Health_informatics
Information Management (2011). Retrieved December 25, 2013, from Wikipedia:http://en. wikipedia. org/wiki/Information_management
Project management information system (2013). Retrieved December 25, 2013, from Wikipedia: http://en. wikipedia. org/wiki/Project_management_information_system
 
CAPTCHA Image