کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 18
2. تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22091/stim.2020.6084.1460

سید محمد میرزمانی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ نصرت ریاحی نیا


3. فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22091/stim.2020.6173.1471

علی یزدخواستی؛ عاطفه سهرابی؛ زهرا صادقی آرانی


4. بررسی تاثیر سرمایه‌های فکری بر نوآوری با میانجیگری مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22091/stim.2020.5943.1440

عاطفه زارعی؛ علیرضا محمودی؛ علی اکبر فامیل روحانی


5. نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22091/stim.2020.5816.1423

محمد رزاقی؛ سلیم بلوچ؛ بهناز مهاجران


8. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-155

10.22091/stim.2020.4909.1349

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی


9. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 50-78

10.22091/stim.2020.4516.1325

بلال پناهی؛ امیر لعلی سرابی؛ ابراهیم ماهری کلجاهی


12. بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-127

10.22091/stim.2019.1490

سعید فرحبخش؛ مریم زندکریمی؛ مهدی صحرایی بیرانوند


13. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-154

10.22091/stim.2019.1491

محسن زین‌العابدینی؛ منصور کوهی رستمی؛ نگار موری بختیاری


18. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-27

10.22091/stim.2017.2152.1143

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان