1. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پزوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه استاندارد فکری بنتیس و همکاران، پرسشنامه ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

بلال پناهی؛ امیر لعلی سرابی؛ ابراهیم ماهری کلجاهی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 50-78

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4516.1325

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده‌ سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش‌شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده‌ های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ...  بیشتر

3. مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

المیرا جنوی؛ زهره رضایی؛ ساناز پوروشسب

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 22-50

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3905.1280

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد. روش ­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی ...  بیشتر

4. ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی به روش کیفی

حسینعلی اسلامی هرندی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 12-40

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4947.1353

چکیده
  پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس مستلزم توانمندسازی روانشناختی مدیران است. به عبارتی برای استقرار مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در رشد و توسعه نظامهای آموزشی دارد، توانمندسازی روانشناختی مدیران بایستی مد نظر متولیان نظام آموزشی باشد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند. هدف تحقیق حاضر، ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی ...  بیشتر

5. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

محسن زین‌العابدینی؛ منصور کوهی رستمی؛ نگار موری بختیاری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1491

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است. روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. ...  بیشتر

6. بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش

سعید فرحبخش؛ مریم زندکریمی؛ مهدی صحرایی بیرانوند

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1490

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش در میان کارکنان دانشگاه لرستان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  1397- 1396به تعداد 421 نفر تشکیل می‌دهد. نمونۀ آماری 201 نفر بوده که با استفاده ...  بیشتر

7. ارزیابی قابلیت مدیریت دانش و بهبود آن با استفاده از روش تصمیم‌گیری ترکیبی فازی (مطالعه موردی: شرکت صنام)

محمد عبدالشاه؛ سید امیرمحمد خطیبی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 35-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1413

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت مدیریت دانش براساس روش گلد-زیرساختی(تکنولوژی، ساختار، فرهنگ) و فرآیندی(فراگیری، تبدیل، کاربرد و حفاظت) با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی چانگ و وانگ (2009) و روش درک و فهم خروجی آن در قالب متغیرهای کلامی لطفی‌زاده با بررسی کاربردی شرکت صنام بود. روش‌شناسی: درپژوهش ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
8. تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

بلال پناهی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-151

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3641.1257

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی ...  بیشتر

مدیریت دانش
9. بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیمای مرکز قم

سعید غفاری؛ محمد علی زینالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 111-136

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3426.1234

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیما ی قم است. دلیل انتخاب این محیط، اتکاء و وابستگی کار به اطلاعات و دانش تخصصی است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سوال بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

10. اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک‌داری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ملت)

هانیه هوشمند؛ امیر افسر

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2445.1161

چکیده
  هدف: تغییرات سریع در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا جهت دست‌یابی به اهداف خود و حفظ بقایشان در جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش موفق گام نهند، اما درصورتی‌که فرهنگ سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش فراهم نباشد، به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگیِ مؤثر مدیریت ...  بیشتر

11. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2152.1143

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی بر پایه الگوی پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران (2000) می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر ماهیت پیمایشی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 370 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...  بیشتر