مقاله پژوهشی
2. جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 5-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.607

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن ارائه­ ی تعاریف و دیدگاه‌های موجود در حوزه­ ی مدیریت اطلاعات شخصی، پیشینه‌ی پژوهش­ های خارجی و وضعیت مطالعات داخلی را بررسی کرده، و با مطرح­ کردن پیشنهاداتی به پیشرفت این حوزه در ایران کمک نماید. روش‌شناسی: این پژوهش به صورت کتابخانه­ ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط حوزه‌ی مدیریت اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. میزان کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان طرح‌ها

جواد بشیری؛ عباس گیلوری؛ فردین کولائیان

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.608

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به شواهد کمّی درباره میزان استفاده یا عدم استفاده از نتایج پژوهش‌های پایان‌ یافته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام‌ شده است. این مطالعه درعین‌ حال، مهم‌ترین دلایل استفاده یا عدم استفاده از نتایج طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته را بر اساس نظرات مجریان این طرح‌ها مشخص می‌سازد. در حال حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. کودک، رسانه و ارتباط متقابل

محمدحسن عظیمی؛ یونس شکرخواه

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.602

چکیده
  هدف : بررسی نقش رسانه در فرایند پرورش کودکان به عنوان مخاطبین بالقوه و بالفعل رسانه روش: پژوهش مبتنی بر بررسی متون می باشد. سیاهه ای از متون مرتبط پیرامون موضوع شناسایی و کتابشناسی تحقیق شکل گرفت و سپس بر اساس ساختار مقاله از متون و منابع شناسایی شده به تناسب بحث استفاده شد. یافته: بررسی نشان داد که رسانه­ ها آثار قابل توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ نرگس خالقی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 95-121

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.610

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وب سایت­ های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت دابلیو. کیو. ای. تی[1] و ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آن­ها است. روش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، سایت­ های فارسی زبان زنان است که از طریق جست و جو در موتور جست و جوی گوگل، یاهو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. وب 2 و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

الهام رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.609

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ­ی آماری آن کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می­باشند.و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.605

چکیده
  هدف: در ابتدا جستجوی اطلاعات، فعالیتی فردی در نظر گرفته می‌شد، اما مطالعات در زمینه اطلاع‌ جویی نشان داد که افراد در طول فعالیت‌های جستجوی اطلاعات با یکدیگر همکاری دارند. هدف مقاله حاضر معرفی و تشریح مباحث مرتبط با اطلاع‌ جویی مشارکتی است. روش: این مقاله به روش مروری با بهره‌ گیری از منابع موجود، پس از تشریح مفاهیم اطلاع‌جویی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تفاوت های مارک 21 و یونی مارک در چیست؟

میترا پشوتنی زاده

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 121-191

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.606

چکیده
  مقدمه: امروزه کتابخانه­ ها با توجه به تهیه منابع در انواع قالبها در موضوعات و زبان های گوناگون، باید دارای فهرست­های کامل و خدمات کتابشناختی مناسب و مورد نیاز کاربران باشند.استفاده از مارک در شبکه های کتابشناختی  کتابخانه ها را به خوبی در انجام این مسئولیت یاری می رساند. هدف: در حال حاضر، یونی مارک و مارک 21 بیش از مارک­ های دیگر ...  بیشتر