نویسنده = ���������� ��������
چالش‌های حقوقی کتابخانه‌های دیجیتالی برخط

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 231-256

10.22091/stim.2021.7106.1609

محسن لعل علیزاده؛ احمد فدوی