نویسنده = ���������� ������������ ��������
مدل مبتنی بر بازی‌وارسازی در بستر شبکه‌های اجتماعی به منظور شناخت تفکر افراد: مورد مطالعه تاکسی‌های اینترنتی در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 241-264

10.22091/stim.2022.8207.1790

کامران فرج‌زاده؛ محمدتقی تقوی فرد؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا رشیدی کمیجان