نویسنده = ���������������� ������ ����������
بررسی چگونگی تأثیر مدیریت دانش در استقرار صنعت 4.0 در صنعت لوازم خانگی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22091/stim.2023.8723.1888

علی مروتی شریف آبادی؛ مهران ضیائیان؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی


ارائه مدل روابط علّی شاخص‌های زنجیره تأمین لارج با استفاده از روش دیمتل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22091/stim.2023.8986.1919

خدیجه محمدی؛ سید محمود زنجیرچی؛ لیلا محمدی