نویسنده = علی بیرانوند
تأثیر نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش بر عملکرد و وفاداری کتابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22091/stim.2024.10054.2027

علی بیرانوند؛ مرتضی محمدی استانی؛ سارا قناعتیان


تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 341-364

10.22091/stim.2021.7182.1623

علی بیرانوند؛ زهرا رفیعی؛ مریم گلشنی؛ علی شجاعی‌‌فرد