نویسنده = علی سادات موسوی
مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-82

10.22091/stim.2017.837

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی