نویسنده = ���������������� ����������
اشتباهات رایج چکیده‌های انگلیسی در پایان نامه ها: رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 103-126

10.22091/stim.2017.773

الهام فراهانی؛ مهری فیروز علیزاده؛ سمیه پناهی