کلیدواژه‌ها = شهرداری‌ها
بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-162

10.22091/stim.2022.7356.1645

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 468-483

10.22091/stim.2020.6084.1460

سید محمد میرزمانی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ نصرت ریاحی نیا