مدیریت اطلاعات دانش‌آموزان و دانشجویان برای فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور ارتقای سطح آموزشی آنان با استفاده از اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران .

چکیده

هدف: هدف این پژوهش فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور بهبود برنامه‌ریزی، سلامت، رفاه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان است.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. بنابراین ابتدا شاخص‌های موثر در فرایند یادگیری با مطالعه کتب، مقالات و پرسش از افراد خبره استخراج و سپس اولویت‌بندی گردیده است. در مرحله بعد، یک معماری پیشنهاد شده است که ابعاد مورد بررسی آن؛ تغذیه و سلامت، انرژی، انتخاب هم‌اتاقی و تعیین استاد راهنما و همکار پژوهشی هستند.
یافته‌ها: طبق نظرسنجی از خبرگان، شاخص‌های 1-آمادگی و سلامت جسم و روح 2-دقت و تمرکز حواس 3-موقعیت و محیط یادگیری، شاخص‌های موثر در فرایند یادگیری هستند. در خصوص سلامت، برنامه کاربردی در بستر اینترنت اشیاء برای دستیابی هر دانش‌آموز یا دانشجو به سهم‌های مورد نیازش و در نتیجه دستیابی به سلامت، بیان شده است. در خصوص انرژی، فلوچارت و شبه کد در بستر اینترنت اشیاء برای جلوگیری از اسراف انرژی، تنظیم خودکار آن و در نتیجه افزایش دقت و تمرکز ذکر شده است. همچنین الگوریتم پیشنهادی در بستر اینترنت اشیاء برای تعیین استاد راهنما و همکار پژوهشی جهت افزایش دقت و تمرکز حواس بیان شده است. در خصوص انتخاب هم‌اتاقی، فرصت‌های استفاده از اینترنت اشیاء برای دستیابی به صفات خاصه بیشتر و با مقادیر دقیق‌تر در انتخاب هم‌اتاقی و در نتیجه دستیابی به موقعیت و محیط مطلوب‌تر مورد بحث قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: استفاده از تکنولوژی‌های روز می‌تواند باعث بهبود برنامه‌ریزی، سلامت و آسایش دانش‌آموزان و دانشجویان و در نتیجه ارتقای سطح علمی و آموزشی آن‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing information of students to provide an intelligent environment to enhance their educational level using the Internet of Things

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Kheirollah RahseparFard 2
1 Ph.D. student, Department of Computer engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Computer engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran .
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to provide a smart environment to improve planning, health, well-being, and thus academic and educational achievement of students.
Methodology: The research is applied in terms of purpose. In this paper, firstly, effective criteria in the learning process have been extracted and prioritized by reading books, articles and questions from experts. Then, an architecture is proposed whose dimensions are nutrition and health, energy, roommate selection, and the designation of a supervisor and research fellow. Opportunities to use the IoT to create a suitable environment to enhance educational attainment in each department have been explored.
Findings: According to expert opinion, 1-fitness and health of body and spirit 2-accuracy and concentration 3-position and learning environment are key criteria in learning process. In the health section, an application on the IoT is explained to help each student achieve his or her required share of health benefits. In the energy section, flowcharts are listed on the IoT to prevent energy wastage and automatically regulate it. The proposed algorithm is also proposed in the IoT platform for the appointment of a supervisor and research fellow to increase the accuracy and concentration of the senses. In the roommate selection section, the possibilities of using IoT to achieve more specific and more accurate attributes are discussed, and a proposed algorithm in IoT is proposed.
Conclusion: The use of up-to-date technologies can increase the well-being and comfort of the residents of the dormitories and thus improve their scientific and educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Education
  • Students
1. اخلاقی کتابی، ل. (1393). بررسی تأثیر هوشمند سازی مدارس در کیفیت یادگیری دانش آموزان در مقایسه با مدارس سنتی در مقطع ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
2. افشانی، ع.؛ عسگری ندوشن، ع.؛ سفید، م. (1391). بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 2(5): 26-9.
3. افضل‌نیا، م.ر. (1387). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
4. جوان شیخی، ت. (1380). بررسی رابطه وضعیت فرهنگی-اجتماعی خانواده با میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه الزهرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا.
5. جوهری، ز؛ یمانی، ن.؛ اطهر، ا.؛ مهسا، ش.؛ نذرافکن، ل. (1393). دیدگاه دانشجویان مستقر در خوابگاه در مورد اهمیت عوامل محیطی و نقش آن بر سلامت جسمانی، روانی و وضعیت تحصیلی آنان. آموزش پزشکی، 3(1): 22-15.
6. رضایی نور، ج.؛ روزبهانی، ز.؛ رهسپارفرد، خ.؛ سلیمانی، م. (1395). اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. نامه آموزش عالی، 9(34): 67-84.
7. رهسپارفرد، خ.؛ مرادی، م.؛ تیموری، ش. (1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت خوابگاه‌های دانشجویی با ‌رویکرد‌ مقایسه‌ای ‌تحلیل‌ شبکه‌ای (ANP) ‌و‌ دیمتل (DEMATEL)  مطالعه موردی: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه قم. مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 3(1): 133-109.
8. سلیمانی صدر، م.؛ طباییان، س. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر محیط آموزشی هوشمند بر فرایند رشد فکری و رفتاری دانش‌آموزان. در: تهران: کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته.
9. سیف، ع.ا. (1396). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. تهران: انتشارات دوران، چاپ شانزدهم.
10. شاکری اسکی، ش.؛ لیتکوهی، س. (1393). اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیرگذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس). معماری و شهرسازی ایران، 5(8): 1-11.
11. شرفی، س. (1391). وظایف والدین کودکان دارای اختلال یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، ۴(۱۱۲) :۴۵-۵۴.
12. شمس، م.؛ سموات، ط.؛ حجت‌زاده، ع. (1391). راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی عروقی. ویراستار عباس پریانی. تهران: جوان.
13. کاظمی فلوردی، ک.؛ اوحدی، م. (۱۳۹۶). اینترنت اشیاء در خدمت آموزش و یادگیری. در: تهران: نخستین کنفرانس ملی پیشرفت‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه فرهنگیان.
14. مولوی، م.؛ تاجفر، ا.؛ پرهیزگار، م.م.؛ قیصری، م. (۱۳۹۶). اثرپذیری محیط‌های آموزشی از فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء. در: تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی صالحان.
15. نعمتی، م.ع.؛ کرمی‌پور، م. (1393). بررسی چالش‌ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(1): 96-67.
CAPTCHA Image