نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در طراحی و ایجاد مخزن دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در طراحی و ایجاد مخزن دانش سازمانی صورت گرفته است.

روش: این نوشته با استفاده از روش کتابخانه‌ای یا روش اسنادی در ابتدا با مرور پژوهش‌های انجام شده درباره مخزن دانش سازمانی، پس از بیان تعریف و ضرورت‌های ایجاد آن در دانشگاه‌ها، با توجه به هدف پژوهش به نقش کتابخانه‌ها و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان کارکردی جدید، در ایجاد و گسترش مخزن دانش سازمانی پرداخته است.

یافته‌ها: کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به ماهیت کارشان در سازماندهی اطلاعات، کاربرد فراداده، آشنایی با حق‌مولف و مجوزهای دسترسی آزاد، نقش مهمی در مدیریت دانش و اطلاعات دارند. همچنین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع تولید دانش در دانشگاه‌ها، همچون اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، می‌توانند نقشی اساسی در جلب مساعدت نویسندگان برای ارائه مطالب خود به مخازن دانش داشته باشند.

نتیجه‌گیری: بنابراین تجربیات کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در جستجو و استفاده از طیف گسترده‌ای از پایگاه‌های داده، می‌توانند در طراحی رابط‌های کاربری برای نرم‌افزار‌های مخزن دانش سازمانی و همچنین آموزش پژوهشگران برای بارگذاری پژوهش‌های خود در مخزن دانش سازمانی و جستجوی موثر و بازیابی آنها موثر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of libraries and librarians in designing and creating an institutional repository

نویسندگان [English]

  • samaneh abbasi 1
  • Mahdi Mohammadi 2
  • Reza Karimi 3
1 Qom University, Qom, Iran
2 Faculty of Literature and Humanities Science, Knowledge and Information Science Department, University of Qom, Qom, Iran ,
3 , Reza Karimi, Ph.D., Assistant Professor & Department Head Department of Knowledge and Information science, University of Qom, Qom, Iran;
چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the purpose of investigating the role of university libraries in designing and creating organizational knowledge repository.

Method: This article is based on the library method or document method, first by reviewing the researches done about the organizational knowledge repository, after stating the definition and the necessity of its creation in universities, according to the purpose of the research and the role of the library. and librarians of university libraries as a new function in creating and expanding organizational knowledge repository.

Findings: Academic libraries play an important role in knowledge and information management due to the nature of their work in information organization, metadata usage, familiarity with copyright and open access licenses. Also, the librarians of university libraries,

Conclusion: Therefore, the experiences of university library librarians in searching and using a wide range of databases can be used in the design of user interfaces for organizational knowledge repository software, as well as the training of researchers to upload research. their knowledge in the repository of organizational knowledge and effective search and retrieval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ institutional repository"؛ University"؛ University Library"؛ University Library Librarians"؛
  • "؛ University institutional repository"
CAPTCHA Image