نویسنده = محمد رزاقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش نگرش دانشجویان، کیفیت سیستم و مدیریت دانش در رفتار استفاده از یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری پذیرش یادگیری الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22091/stim.2022.7981.1757

محمد رزاقی؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ رحیم شهبازی


2. نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 359-392

10.22091/stim.2020.5816.1423

محمد رزاقی؛ سلیم بلوچ؛ بهناز مهاجران